Danh mục tin tức

Tên bộ môn: Bộ môn Đào tạo Dự bị

Địa chỉ: Phòng 206, Khoa Quốc tế, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 99 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3557 5992 (máy lẻ 13)

Website: http://khoaquocte.vn/p/dtdb

Vị trí chức năng: Bộ môn Đào tạo dự bị là một đơn vị chuyên môn thuộc Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, thực hiện các hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ và các hoạt động khác có liên quan.

Phó Chủ nhiệm phụ trách Bộ môn: TS. Phạm Thị Thủy

Phó Chủ nhiệm Bộ môn:

+ ThS. Đỗ Thị Hồng Liên

+ ThS. Nguyễn Thị Tố Hoa

Giáo vụ Bộ môn: Mai Thị Minh Hường


1. Hoạt động đào tạo

a) Xây dựng chương trình Đào tạo dự bị đại học (gồm tiếng Anh cơ sở, các môn tiếng Anh học thuật 1&2, và tiếng Anh chuyên ngành 1&2); tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học liên quan bảo đảm tính thống nhất;

b) Tham mưu tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Khoa;

c) Tổ chức nghiên cứu, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã công bố;

d) Chịu trách nhiệm chuyên môn về các chương trình đào tạo ngoại ngữ do Khoa giao;

đ) Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, phương pháp giảng dạy đối với các học phần được giao trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Khoa.

2. Hoạt động khoa học công nghệ (KHCN)

a) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động KHCN và hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức KHCN, thực hiện các dịch vụ KHCN nhằm gắn nghiên cứu khoa học với thực tế giảng dạy và học tập; thực hiện dịch vụ xã hội và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn của Bộ môn.

Hiện nay các cán bộ của Bộ môn đã và đang tham gia làm chủ nhiệm đề tài và thành viên của nhiều đề tài NCKH cấp cơ sở và cấp Đại học Quốc gia, tham gia nhiều hội thảo khoa học trong và ngoài nước, có bài gửi đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và nước ngoài. Hoạt động này vừa góp phần đảm bảo chất lượng đào tạo tại Khoa, vừa giúp nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ trong giảng dạy và nghiên cứu.

Một số hướng nghiên cứu trọng tâm của Bộ môn:

-          Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ

-          Quản lý giáo dục

-          Kiểm tra đánh giá ngoại ngữ

-          Dịch thuật Anh-Việt

-          Ngữ dụng học

-          Ngôn ngữ học đối chiếu

Stt

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

Email

1

Phạm Thị Thủy

Tiến sĩ

Phó Chủ nhiệm phụ trách

thuypt@isvnu.vn

2

 Đỗ Thị Hồng Liên

Thạc sĩ

Phó Chủ nhiệm

liendth@isvnu.vn

3

 Nguyễn Thị Tố Hoa

Thạc sĩ

Phó Chủ nhiệm

hoantt@isvnu.vn

4

 Nguyễn Thị Lan Anh

Thạc sĩ

Giảng viên

lanhung185@gmail.com

5

 Dương Thị Thiên Hà

Thạc sĩ

Giảng viên

thienha2207@gmail.com

6

 Nguyễn Thị Nhân Hòa

Tiến sĩ

Giảng viên

nguyenthinhanhoa@gmail.com

7

 Nguyễn Thị Hồng

Thạc sĩ

Giảng viên

hongnt@isvnu.vn

8

 Trần Thị Lan Hương

Thạc sĩ

Giảng viên

huongttl@isvnu.vn 

9

 Dương Thị Thu Huyền

Thạc sĩ

Tổ trưởng Tổ chương trình đào tạo Dự bị

duongthithuhuyen@gmail.com

10

 Nguyễn Thị Thu Huyền

Thạc sĩ

Tổ trưởng Tổ các môn tiếng Anh đại học

ntthuyen@isvnu.vn

11

Phạm Thị Tuyết Mai

Thạc sĩ

Giảng viên

phamtuyetmai706@yahoo.com

12

Ngô Dung Nga

Thạc sĩ

Giảng viên

ngand@isvnu.vn

13

 Đặng Hồng Ngân

Thạc sĩ

Giảng viên

danghongngan@gmail.com

14

Lê Hoài Thu

Thạc sĩ

Giảng viên

thulh@isvnu.vn

15

Nguyễn Trí Trung

Thạc sĩ

Giảng viên

trungnt@isvnu.vn

16

Vũ Ngọc Tú

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Giảng viên cao cấp

tuvn@isvnu.vn

17

Đỗ Thanh Vân

Cử nhân

Giảng viên

dothanhvan311@gmail.com

18

Mai Thị Minh Hường

Cử nhân

Chuyên viên, Giáo vụ

huongmtm@isvnu.vn