Trần Thị Oanh

- Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

- Bộ môn: Khoa học tự nhiên và Công nghệ
- Địa chỉ: Tầng 3 nhà C, Làng sinh viên Hacinco, - 99 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại:
- Website: khoaquocte.vn
- Email: oanhtt@isvnu.vn

- Tiến sĩ ngành Công nghệ Thông tin, Viện Khoa học Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản
- Thạc sĩ ngành Công nghệ Thông tin, Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội
- Cử nhân CLC ngành Công nghệ Thông tin, Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội

 

1. Khai phá dữ liệu
2. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
3. Học máy và ứng dụng

1. Tin học cơ sở
2. Hệ thống thông tin trong tổ chức
3. Ngôn ngữ lập trình
4. Cơ sở dữ liệu
5. Khai phá dữ liệu

Bộ môn Khoa học Tự nhiên và Công nghệ - Khoa Quốc tế - ĐHQG Hà Nội

Journal

1.      Oanh Thi Tran, Bach Xuan Ngo, Minh Le Nguyen, Akira Shimazu. Automated reference resolution in legal texts. Journal of Artificial Intelligence and Law, vol. 22,  no. 1, pp 29-60, March 2014.

2.      Ngo Xuan Bach, Nguyen Le Minh, Tran Thi Oanh, Akira Shimazu. A Two-Phase Framework for Learning Logical Structures of Paragraphs in Legal Articles. ACM Transactions on Asian Language Information Processing (ACM TALIP), vol. 12, no. 1, Article 3, March 2013.

3.      Oanh Thi Tran, Cuong Anh Le, Thuy Quang Ha. Improving Vietnamese Word Segmentation and POS Tagging using MEM with Various Kinds of Resources. Journal of Natural Language Processing; ISSN:1340-7619; vol.17; no.3; pages.41-60, 2010.

Published Papers:

1. Ngo Xuan Bach, Tran Thi Oanh, Nguyen Trung Hai, Tu Minh Phuong. Paraphrase Identification in Vietnamese Documents. In Proceedings of the 7thInternational Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE), pp. 174-179, Ho Chi Minh City, Vietnam, October 2015.

2.     Oanh Thi Tran, Bach Xuan Ngo, Minh Le Nguyen, Akira Shimazu. Answering Legal Questions by Mining References Information. In Proceedings of the 7th International Workshop on Juris-informatics (JURISIN), lecture Note in Artificial Intelligence, 2013.

3.      Oanh Thi Tran, Bach Xuan Ngo, Minh Le Nguyen, Akira Shimazu. Reference Resolution in Japanese Legal Texts at Passage Levels. In Proceedings of the 5th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE), Springer-Verlag, Vietnam, pages 237-249 , 2013.

Lên đầu trangLên đầu trang