Những điều cần biết tuyển sinh 2018

1/3/2018 1:35:56 PM
Đại học là cánh cửa mơ ước mà tất cả các sĩ tử sau 12 năm cố gắng trên ghế nhà trường đều mong muốn được chạm tới.

Tuy vậy những năm gần đây để có thể đổi mới và thực hiện tốt công tác tuyển sinh thì bộ giáo dục đã liên tục có những hướng thay đổi quan trọng mà chúng ta cần phải cập nhật thường xuyên. Vậy nên hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến với các bạn những điều cần biết về tuyển sinh 2018 để phụ huynh và các em học sinh có thể nắm bắt và có được định hướng tốt nhất dành cho tương lai và nghề nghiệp của mình.

Kết quả hình ảnh cho Những điều cần biết tuyển sinh 2018

Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng giáo dục trong nhà trường

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu tiếp tục rà soát các nội dung dạy học được sách giáo khoa hiện hành giới thiệu và tinh giảm những nội dung vượt quá mức độ kiến thức cũng như là kỹ năng của học sinh trong chương trình giáo dục phổ thông hiện nay. Thêm vào đó chúng ta cần thực hiện việc điều chỉnh này để tránh việc trùng lặp giữa các môn học về nội dung cũng như về hoạt động giáo dục. Từ đó, căn cứ vào chương trình giáo dục phổ thông hiện hành nhà trường có thể thực hiện và xây dựng các kế hoạch trong việc lựa chọn chủ đề tương ứng với một số bài học tích hợp của từng môn học hoặc liên môn. Đây được xem là một trong những nội dung chủ đạo mà Bộ đã cập nhật trong những điều cần biết về tuyển sinh 2018.

Đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học

Hiện nay BGiáo dục và Đào tạo đã tăng cường tập huấn và hướng dẫn giáo viên về hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực, đặc biệt là hướng dạy học tích hợp và dạy học theo chủ đề. Với sự đổi mới này thì học sinh là trung tâm của hoạt động dạy học cũng là đích hướng tới mà giáo viên cần phải đạt được sau mỗi một bài học hay một nội dung kiến thức nhất định.

Đổi mới phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá

Nhà trường và các tổ nhóm chuyên môn sẽ xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả của học sinh sao cho phù hợp với kế hoạch giáo dục của từng môn học. Đặc biệt các bài kiểm tra, đánh giá phải phù hợp với hoạt động giáo dục của nhà trường theo định hướng lấy phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh làm trung tâm.

Trên đây là những thông tin và BGiáo dục và Đào tạo đã cập nhật trong những điều cần biết về tuyển 2018 mà chúng tôi muốn giới thiệu đến với các bạn. Những thông tin trên sẽ giúp ích được cho các bạn phần nào trong việc định hướng cho bản thân và con em mình về tương lai nghề nghiệp.

 

Tìm hiểu về các chương trình đào tạo Cử nhân hoàn toàn bằng tiếng Anh tại Khoa Quốc tế - ĐHQGHN:

·         Chương trình cử nhân Kinh doanh quốc tế: http://tuyensinh.khoaquocte.vn/vnu/dai-hoc/kinh-doanh-quoc-te

·          Chương trình cử nhân Kế toán, phân tích và kiểm toán: http://tuyensinh.khoaquocte.vn/vnu/dai-hoc/ke-toan-phan-tich-va-kiem-toan

·          Chương trình cử nhân Hệ thống thông tin quản lý: http://tuyensinh.khoaquocte.vn/vnu/dai-hoc/he-thong-thong-tin-quan-ly

·         Chương trình cử nhân Tin học và Kỹ thuật máy tính: http://tuyensinh.khoaquocte.vn/vnu/dai-hoc/tin-hoc-ky-thuat-may-tinh

·          Chương trình cử nhân Kinh doanh (Kế toán): http://tuyensinh.khoaquocte.vn/help/dai-hoc/kinh-doanh-ke-toan

·          Chương trình cử nhân Quản lí: http://tuyensinh.khoaquocte.vn/keuka/dai-hoc/cu-nhan-khoa-hoc-nganh-quan-li

 

Lên đầu trangLên đầu trang