Năm học 2017-2018

TT

Giải thưởng

Tên đề tài

Sinh viên 

 thực hiện

Lớp

Năm học

1

Giải Nhất

Recognizing composite entities in ordering chatbots

Đỗ Thị Hương

Nguyễn Ngọc Khánh Huyền

Nguyễn Thị Huyền

MIS2015A

2017-2018

2

Giải Nhất

Study on characteristics of efficient professors: from the perspectives of VNU-IS

Bế Ngọc Phương Mai

Lê Huy

Phạm Ngọc Hà Anh

Hồ Thanh Phương

IB2015C

IB2015C

IB2015G

IB2015C

2017-2018

3

Giải Nhì

 

An examination of antecedents and consequences of young consumers’ attitude towards social messaging apps advertising in Vietnam

 

Nguyễn Hà Trang

Đặng Khánh Linh

Bùi Thị Thùy Linh

Nguyễn Hùng Sơn

Nguyễn Huy Bình

AC2015E

AC2015E

AC2015E

AC2015E

AC2015D

2017-2018

4

Giải Nhì

Building a system to manage project and performance for NGOs

Lê Ngọc Nhung

Nguyễn Thị Thu Hoài

Văn Thị Hoài Thương

Nguyễn Quang Huy

Lê Hà Trung

MIS2015A

2017-2018

5

Giải Ba

 

The perceivable changes to the audit profession in Vietnam in light of the 2025 IFRS adoption

 

Nguyễn Hà Thu Trang

Tạ Ngọc Anh

Lê Ngọc Anh

Hoàng Diệu Linh

AC2015B

2017-2018

6

Giải Ba

 

Pharmaceutical Companies

 

Nguyễn Ngọc Lam

AC2015D

2017-2018

7

Giải Ba

 

Oil and Gas Companies: Key Metrics and Stock Performance

 

Nguyễn Hà Phương

Hoàng Nhật Hạ

Nguyễn Thu Hiền

AC2015D

2017-2018

8

Giải Ba

The impacts of capital structure on firm’s operational efficiency

Nguyễn Thị Quỳnh Thi

Trịnh Thu Ngân

Nguyễn Thị Phương Thảo

Phí Minh Huệ

AC2015C

2017-2018

9

Giải Khuyến khích

 

Accounting for goodwill under International Financial Reporting Standards (IFRSs) and Vietnamese Accounting Practices (VAPs)

 

Trần Đức Hiếu

Nguyễn Hạnh Chi

Đỗ Thị Minh Hà

Vũ Thị Mai Nhung

AC2015A

2017-2018

10

Giải Khuyến khích

Adoption of IFRS in Vietnam: challenges for the accounting profession

Lê Thị Thùy Dung

Hà Thị Thanh Huyền

Châu Thị Hải Yến

AC2015C

AC2015C

AC2015B

AC2015C

2017-2018

11

Giải Khuyến khích

 

Assessing and upgrading online camera trap applications at W WF (World Wildlife Fund for Nature) Organisation

 

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Dương Thị Ánh

Ngô Thị Phương

Nguyễn Thị Trang

Võ Hồng Quân

MIS2015A

2017-2018

12

Giải Khuyến khích

 

Portfolio Selection: Optimize investment in 4 multi-objectives in Vietnamese stock market

 

Trần Xuân Đức

Tô Thị Thùy Anh

Phạm Anh Đức

AC2015D

2017-2018

13

Giải Khuyến khích

Online Advertising for potential students VNU-IS

Nguyễn Ngọc Mai

Vũ Thị Khánh Huyền

Nguyễn Quỳnh Giang

Dương Thị Minh Nguyệt

IB2015B

IB2015B

IB2015B

IB2015A

2017-2018

14

Giải Khuyến khích

 

Working in multicultural environment: Challenges and Career Preparation for VNU-IS students

 

Nguyễn Ngọc Diệp

Nguyễn Thanh Hiền

Đỗ Thị Cẩm Thúy

IB2015F

2017-2018

Năm học 2018-2019

15

Giải Nhất

Determinants of choices between joint ventures and acquisitions the case of  Vietnam

Nguyễn Thị Tuyết Lan

Bùi Lê Thuỳ Linh

Bùi Huy Hoàng

Lê Ngọc Thành

VISK2017A

IB2015C

IB2015D

IB2015E

2018-2019

16

Giải Nhất

User intent detection in chatbot systems

Văn Thị Hoài Thương

MIS2015A

2018-2019

17

Giải Nhì

Impacts of students characteristics and learning environment on student performance: An empirical study at the international school, Vietnam National University Hanoi

Phạm Trần Trí Dũng

Nguyễn Thu Hiền

AC2015D

AC2015D

2018-2019

18

Giải Nhì

Giải Poster

On the research and development of named entity recognition systems in education

Văn Thị Hoài Thương

Trần Thị Lan Phương

MIS2015A

MIS2016A

 

2018-2019

19

Giải Nhì

The users’ experience regards game-based website in learning English at VNU-IS: Case of Kahoot site

TrầnThị Minh Anh

Hoàng Lê Tùng Dương

Vũ Thanh Ngân

Tô Đức Trung

Kiều Thị Hải Yến

IB2016C

IB2016C

AC2016B

AC2016A

IB2016C

2018-2019

20

Giải Ba

The effect of inflation on stock price volatility-Vietnamese evidence

Vũ Tú Anh

Phan Thanh Hằng

Nguyễn Hà Trang

Trần Việt Dũng

Phạm Anh Hanh

AC2016C

AC2016C

IB2016C

AC2016A

AC2016A

2018-2019

21

Giải Ba

Giải Poster

Factors affect customer trust  for restaurant

Nguyễn Thị Hoài Linh

Nguyễn Trường Sơn

Chu Hà Phương

Hà Lâm Phú

Nguyễn Minh Tân

IB2015F

IB2015F

IB2015F

IB2015F

IB2015G

2018-2019

22

Giải Ba

The impact of The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) on the young workforce in Vietnam

Nguyễn Phương Linh

Phan Thị Mỹ Trang

Hà Thị Phương My

Nguyễn Phương Thanh

AC2015E

 

2018-2019

23

Giải Ba

Portfolio selection in Vietnamese security market: A multiple - objective optimization approach

Phạm Anh Đức

Nguyễn Phương Anh

Tô Thị Thùy Anh

AC2015D

 

2018-2019

24

Giải Khuyến khích

Financial distress likelihood of the listed companies in Vietnam

Trần Thu Trang

Trần Ngọc Quỳnh Như

Nguyễn Quang Tuấn

Phùng Minh Sơn

Chu Thị Quỳnh Ánh

AC2016A

AC2016C

AC2016B

AC2016C

AC2016C

2018-2019

25

Giải Khuyến khích

Differences between IFRS and VAS: the case of Thailand and Vietnam

Lương Vân Trang

Nguyễn Thị Ca

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

AC2016B

AC2016C

AC2016B

2018-2019

26

Giải Khuyến khích

Customer relationship management for Hotels in Hanoi – study and implications

Bùi Thi Tú

Nguyễn Thành Trung

Phạm Long Nhật

Trần Thị Phương Uyên

IB2016C

AC2016C

IB2016C

IB2016C

2018-2019

27

Giải Khuyến khích

An investigation of livestream learning on students’decision to buy e-course

Nguyễn Thị Linh Giang

Lê Hữu Khánh

Bùi Hữu Mạnh

Trần Hữu Mạnh

IB2016C

AC2016B

IB2016C

IB2016B

2018-2019

28

Giải Khuyến khích

Vietnamese’s fallen dreams: A Case study on Failures of MNEs in Vietnam focused on McDonald’s

Nguyễn Thanh Mai

Nguyễn Khánh Vân

Nguyễn Phan Anh

VISK2018A

VISK2017A

VISK2017A

2018-2019

 

Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ IX

Năm học 2016-2017, Khoa Quốc tế có 08 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên được hoàn thành. Theo nhận xét của các thành viên  Hội đồng nghiệm thu, các nhóm sinh viên thực hiện đề tài một cách nghiêm túc, đi sâu tìm hiểu và nghiên cứu mọi khía cạnh của vấn đề. Các đề tài tuân thủ chặt chẽ theo bố cục của đề tài nghiên cứu khoa học; có phần khảo sát, phân tích các dữ liệu để làm cho bài nghiên cứu thêm thuyết phục. Đây là năm học đầu tiên mà Khoa Quốc tế phát động phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên với một mô hình mới: viết báo cáo và trình bày tham luận toàn bộ bằng tiếng Anh.

Thông tin chi tiết xem tại ĐÂY

***

Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ X

Năm học 2017-2018, Khoa Quốc tế có 22 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đã được hoàn thành. Qua các buổi đánh giá, xét duyệt tại cấp bộ môn, các Hội đồng nghiệm thu đã lựa chọn được 08 báo cáo nói trình bày tại phiên toàn thể và 14 báo cáo poster. 08 đề tài được Hội đồng đánh giá và xét chọn đề tài NCKH sinh viên đánh giá cao bởi nội dung khoa học, có tính thực tiễn; thuyết trình bằng tiếng Anh tự tin, lưu loát. Các thầy, cô hướng dẫn rất hài lòng về thái độ nghiên cứu tích cực, chịu khó học hỏi của các nhóm sinh viên. 


Thông tin chi tiết xem tại ĐÂY

***

Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ XI

Năm học 2018-2019, Khoa Quốc tế có 20 đề tài nghiên cứu của sinh viên đã được hoàn thành. Qua các buổi đánh giá, xét duyệt tại cấp bộ môn, các Hội đồng nghiệm thu đã lựa chọn được 09 báo cáo nói trình bày tại phiên toàn thể và 11 báo cáo poster. 20 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm nay tập trung nghiên cứu vào các chuyên môn Khoa đang triển khai đào tạo và  thực hiện với chất lượng cao. Các nghiên cứu được trình bày bằng tiếng Anh là phù hợp với ngôn ngữ đào tạo và môi trường học thuật của khoa. Sinh viên tham gia nghiên cứu được nâng cao kiến thức, các kỹ năng, năng lực giải quyết các vấn đề của thực tế.
09 đề tài trình bày tại Hội nghị được Hội đồng đánh giá và xét chọn đề tài NCKH sinh viên đánh giá cao bởi nội dung khoa học, có tính thực tiễn; thuyết trình bằng tiếng Anh tự tin, lưu loát. 

Thông tin chi tiết xem tại ĐÂY

1. Mục đích

Phát động và triển khai hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học (NCKH) trong toàn Khoa nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn  nhân lực trình độ cao, góp phần phát hiện và bồi dưỡng nhân tài;

Phát huy tính năng động, sáng tạo, khả năng NCKH độc lập của sinh viên, hình thành năng lực tự học; tự nghiên cứu cho sinh viên. Thông qua đó, tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tiếp cận và vận dụng các phương pháp NCKH và giải quyết một số vấn đề của khoa học và thực tiễn;

Hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên có thời gian thực hiện các công trình nghiên cứu; tổ chức đánh giá xét chọn một số công trình NCKH sinh viên có chất lượng tốt gửi dự thi Giải thưởng sinh viên NCKH các cấp năm 2020.

2. Nội dung và tiến độ thực hiện

a) Những quy định chung

- Đối tượng tham gia NCKH là tất cả sinh viên đang theo học tại Khoa tính đến thời điểm nộp đề tài NCKH.

- Mỗi đề tài NCKH có thể do một hay nhiều sinh viên thực hiện, nhưng tổng số sinh viên tham gia thực hiện một đề tài không quá 05 người, đồng thời phải xác định và ghi rõ tên sinh viên chịu trách nhiệm chính.

- Đề tài NCKH sinh viên phải đảm bảo yêu cầu chưa công bố hoặc gửi dự thi bất kỳ một giải thưởng cấp quốc gia nào tại thời điểm nộp hồ sơ.

- Đề tài NCKH sinh viên năm học (2019-2020) không được trùng lặp với những công trình NCKH mà sinh viên các năm trước đã nghiên cứu.

- Đề tài NCKH sinh viên viết toàn bộ bằng tiếng Anh

- Sau khi tổ chức nghiệm thu đánh giá đề tài NCKH sinh viên cấp bộ môn, mỗi đơn vị xét chọn 04 đề tài NCKH có điểm số cao nhất để báo cáo tại phiên toàn thể.

- Các đề tài NCKH sinh viên xuất sắc nhất được xét chọn tại phiên toàn thể sẽ được gửi dự thi Giải thưởng sinh viên NCKH các cấp.

b) Lĩnh vực nghiên cứu

Các đề tài NCKH sinh viên có thể thuộc lĩnh vực chuyên môn được đào tạo và các lĩnh vực khoa học khác.

c) Tiến độ thực hiện 

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GHI CHÚ

1

9/2019

Khoa ra thông báo về việc tổ chức hoạt động NCKH của sinh viên năm học 2019-2020.

Phòng KHCN&HTPT, các bộ môn tổ chức hướng dẫn sinh viên tìm hiểu về NCKH, giới thiệu người hướng dẫn NCKH và danh mục đề tài NCKH của đơn vị cho sinh viên.

Phòng KHCN&HTPT thông báo và tổ chức cho sinh viên phối hợp với các giảng viên thực hiện đăng ký đề tài, xây dựng thuyết minh đề tài (theo mẫu …. xem TẠI ĐÂY).

 

2

11/2019

Tổ chức Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề cương đề tài, banh hành quyết định phê duyệt đề tài và phân công giảng viên hướng dẫn.

 

3

11/2019 - 4/2020

Sinh viên thực hiện đề tài theo hướng dẫn của giảng viên

 

4

02/2020

Sinh viên báo cáo tiến độ thực hiện đề tài và đề nghị thay đổi trong quá trình thực hiện đề tài (nếu có) (theo mẫu…. xem TẠI ĐÂY).

 

5

11/2019-  4/2020

Sinh viên thực hiện đề tài theo sự hướng dẫn của giảng viên và tham gia các khóa bồi dưỡng năng lực NCKH do Khoa tổ chức và nộp báo cáo tổng kết đề tài (theo mẫu…. xem TẠI ĐÂY)

 

6

04/2020

Phát động “Tuần lễ sinh viên NCKH”.

Các đơn vị tổ chức đánh giá đề tài NCKH sinh viên cấp bộ môn, xét chọn các đề tài NCKH sinh viên có điểm số cao nhất để báo cáo tại phiên toàn thể và gửi kết quả về phòng KHCN&HTPT.

Phòng KHCN&HTPT tập hợp danh mục các đề tài NCKH sinh viên được trình bày tại phiên toàn thể.

Tổ chức nghiệm thu, đánh giá đề tài NCKH sinh viên tại phiên toàn thể Hội nghị NCKH sinh viên.

Xét thưởng, công bố kết quả và trao giải cho các đề tài đạt giải thưởng NCKH sinh viên.

Thông báo các đề tài NCKH sinh viên được xét chọn dự thi Giải thưởng “NCKH sinh viên” của Đại học Quốc gia Hà Nội và các giải thưởng khác (Eureka)

 

7

4/2020- 5/2020

Sinh viên hoàn thiện chỉnh sửa đề tài NCKH sinh viên, hoàn tất hồ sơ gửi dự thi.

 

3. Cơ cấu giải thưởng

Năm học 2019 - 2020, Khoa sẽ xét các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cho các đề tài NCKH sinh viên theo nhóm ngành nghiên cứu khác nhau.

a) Thưởng cho các đề tài NCKH sinh viên đoạt giải

Sinh viên có đề tài NCKH đạt giải Nhất, giải Nhì, giải Ba, giải Khuyến khích sẽ được nhận phần thưởng và hưởng các quyền lợi sau:

- Được tặng giấy khen của Chủ nhiệm Khoa;

- Được nhận phần thưởng, các mức khen thưởng theo quy định của Nhà trường, cụ thể:

+ Giải thưởng cấp ĐHQGHN

Giải thưởng

Kinh phí (VNĐ/đề tài)

Giải Nhất

10.000.000

Giải Nhì

7.000.000

Giải Ba

5.000.000

Giải Khuyến khích

3.000.000

+ Giải thưởng cấp Khoa

Giải thưởng

Kinh phí (VNĐ/đề tài)

Giải Nhất

5.000.000

Giải Nhì

3.000.000

Giải Ba

2.000.000

Giải Khuyến khích

1.000.000

Giải Poster

1.000.000

- Ưu tiên xét học bổng, rèn luyện

TT

Nội dung

Thang điểm thưởng

Quy định ĐHQGHN

Trưởng nhóm

Thành viên

1

Đề tài đạt giải sinh viên NCKH cấp ĐHQGHN và tương đương trở lên

1.1

Giải nhất

0.20

0.20

0.15

1.2

Giải nhì

0.15

0.15

 0.10

1.3

Giải ba

0.10

0.10

0.07

1.4

Giải khuyến khích

0.07

0.07

0.05

2

Đề tài đạt giải (Nhất, Nhì, Ba) sinh viên NCKH cấp Khoa

2.1

Giải nhất

0.10

0.10

0.07

2.2

Giải nhì

0.07

0.07

0.05

2.3

Giải ba

0.05

0.05

0.04

2.4

Giải khuyến khích

 

0.04

0.03

2.5

Đề tài sinh viên NCKH cấp Khoa được nghiệm thu và có báo cáo Poster

 

0.03

0.02

b) Thưởng cho giảng viên hướng dẫn đề tài NCKH sinh viên đạt giải

- Giảng viên hướng dẫn đề tài NCKH sinh viên đạt giải sẽ được nhận giấy khen của Chủ nhiệm Khoa.


Mẫu văn bản nghiên cứu khoa học sinh viên tải tại ĐÂY

Lên đầu trangLên đầu trang