Danh Mục Sự Kiện

Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh năm 2019 tại Bắc Ninh

2/22/2019 10:51:47 AM
Ngày 3/3/2019, Khoa Quốc tế tham gia Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh năm 2019 tại Bắc Ninh. Cụ thể thời gian, địa điểm, nội dung như sau: 

Thời gian: 7h30, Chủ nhật, ngày 03/3/2019

Địa điểmTrung học Phổ thông Chuyên Bắc Ninh (số 4 đường Hồ Ngọc Lân, Phường Kinh Bắc – Thành phố Bắc Ninh) 

Nội dung:
- Cung cấp thông tin về nghề nghiệp và tuyển sinh năm 2019;
- Tư vấn, hướng nghiệp và thông tin về nhu cầu ngành nghề đào tạo;
- Tọa đàm trao đổi về công tác tuyển sinh hướng nghiệp giữa các nhà quản lý, các trường , cao đẳng và học sinh, phụ huynh;
- Giới thiệu phương thức tuyển sinh năm 2019 của Khoa Quốc tế và các trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội tại gian tư vấn;
- Nhận tài liệu hướng dẫn tuyển sinh năm 2019 và những phần quà thiết thực từ Khoa Quốc tế.
Lên đầu trangLên đầu trang