Năm 2019 – năm nhiều đổi mới của hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên

5/2/2019 11:54:04 AM
Khoa Quốc tế đã chú trọng đẩy mạnh hoạt động NCKH sinh viên, đổi mới hình thức triển khai hoạt động NCKH nhằm thu hút thêm nhiều sinh viên tham gia.

Chiến lược của Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) là trở thành một cơ sở giáo dục đại học với môi trường đào tạo theo chuẩn mực kiểm định quốc tế, góp phần cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, năng lực và kỹ năng hội nhập quốc tế. Với mục tiêu trên, Khoa Quốc tế luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến hoạt động khoa học công nghệ, đã đề ra và thực hiện nhiều chính sách khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của giảng viên và sinh viên. Đặc biệt, hoạt động NCKH sinh viên luôn được xác định là hoạt động trọng tâm của hoạt động khoa học công nghệ, là giải pháp căn cốt để đổi mới hoạt động giảng dạy và đào tạo của Khoa.


Năm 2018 là năm thành công của hoạt động NCKH sinh viên Khoa Quốc tế với 22 đề tài đã được hoàn thành. Các đề tài về các lĩnh vực kinh tế - tài chính và công nghệ thông tin, được viết và bảo vệ đều bằng tiếng Anh. Các đề tài được Hội đồng đánh giá và xét chọn đề tài NCKH sinh viên đánh giá cao bởi nội dung tốt, khoa học, có tính thực tiễn; thuyết trình bằng tiếng Anh tự tin, lưu loát.


 
Sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý đạt giải Khuyến khích Vòng Chung kết Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka năm 2018.

Không những thế, Đề tài “Nhận diện thực thể lồng nhau trong Chatbot đặt hàng đồ uống” của sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý đạt giải Nhì trong danh sách khen thưởng 20 công trình nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, đạt giải Khuyến khích Vòng Chung kết Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka năm 2018. Đây là lần đầu tiên đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên của Khoa Quốc tế được nằm trong danh sách khen thưởng các công trình nghiên cứu sinh viên của ĐHQGHN và giành giải thưởng Eureka.

Tập huấn về sở hữu trí tuệ dành cho cán bộ, giảng viên và sinh viên. 


Năm 2019, Khoa Quốc tế đã chú trọng đẩy mạnh hoạt động NCKH sinh viên, đổi mới hình thức triển khai hoạt động NCKH nhằm thu hút thêm nhiều sinh viên tham gia. Khoa cũng đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giới thiệu tới sinh viên chính sách cũng như cơ chế khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học ngay từ đầu năm học.


Trong năm học 2018-2019, có 100 sinh viên đăng ký tham gia nghiên cứu với 20 đề tài. Các sinh viên thực hiện đề tài năm nay chủ yếu là sinh viên năm 3 và 4, trong đó, số đề tài thuộc nhóm ngành Khoa học Kinh tế và Quản lý chiếm 85% tổng số.


 
Chương trình Tập huấn nghiên cứu khoa học cho sinh viên thu hút sự quan tâm của các nhóm làm nghiên cứu.

Nhằm giúp sinh viên đạt được kết quả cao nhất trong quá trình thực hiện đề tài, Khoa đã tổ chức các buổi tập huấn tiền nghiên cứu và hậu nghiên cứu như tổ chức giới thiệu về hoạt động NCKH, quy trình nghiên cứu, thực hành phân tích dữ liệu trên phần mềm SPSS, kỹ năng viết báo cáo và thuyết trình nhằm trang bị cho sinh viên có đầy đủ nhận thức về hoạt động nghiên cứu khoa học, tiếp cận phương pháp và kỹ năng triển khai thực hiện đề tài. 


 
Sinh viên tham dự buổi buổi Tập huấn về thực hành phần mềm phân tích dữ liệu SPSS.

Trong năm học tới, Khoa Quốc tế sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hoạt động NCKH trong sinh viên, sẽ có thêm những chính sách, cơ chế đặc biệt cho các sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, tổ chức thêm nhiều chương trình tập huấn, bồi dưỡng kiến thức để trang bị cho sinh viên kỹ năng nghiên cứu tốt – một trong những kỹ năng mềm quan trọng khi tham gia thị trường lao động. 
 

Lên đầu trangLên đầu trang