Môn học Giả lập chứng khoán 1/3/2017 9:14:51 AM Xem:533 Tác giả:VNU - International School Trình bày:VNU-IS
Bán khống là công cụ được sử dụng trong đầu tư chứng khoán, giới thiệu đến sinh viên Khoa Quốc tế thông qua trò chơi Giả lập chứng khoán. Trò chơi này nằm trong khuôn khổ môn học Tài chính quốc tế.

Trò chơi Giả lập chứng khoán thực sự mang đến cho sinh viên những kinh nghiệm đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Mỹ.
Lên đầu trangLên đầu trang