Danh Mục Thông Báo

Mời viết bài tham luận và tham gia hội thảo khoa học

4/18/2018 4:03:08 PM
Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Tài chính – Marketing, tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Thành tựu và thách thức của Thị trường Tài chính Việt Nam sau 10 năm gia nhập WTO”. 

Hội thảo được tổ chức nhằm giúp các nhà khoa học đánh giá một cách toàn diện các thành tựu của nền kinh tế sau 10 năm gia nhập WTO. Hội thảo tạo diễn đàn để các nhà nghiên cứu thảo luận các giải pháp, đưa ra các kiến nghị đối với các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc ban hành, vận dụng và đổi mới chính sách, chế độ và chiến lược phát triển thương mại, thị trường tài chính, phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và xu thế hội nhập quốc tế. 

- Thời gian: 13/10/2018
- Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin chi tiết về Hội thảo và thư mời viết bài tham luận xem tại đây.

Lên đầu trangLên đầu trang