Danh Mục Thông Báo

Mời viết bài hội thảo quốc tế dành cho nhà khoa học trẻ

6/2/2017 4:20:26 PM
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng thông báo mời các Nhà khoa học trẻ (không quá 40 tuổi) tham gia gửi bài biết cho Hội thảo ICYREB 2017.

- Chủ đề: “Doanh nghiệp Việt Nam trong bổi cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”

- Diễn giả: 
+ GS. TS. Nguyễn Đức Khương – Phó viện trưởng Học viện Kinh doanh IPAG (cộng hòa Pháp), xếp hạng 7/200 nhà Kinh tế học trẻ xuất sắc nhất thế giới năm 2015
+ GS. TS. Eric D. Ramstette – Giáo sư nghiên cứu, Viện nghiên cứu phát triển Châu Á

- Ngôn ngữ viết và trao đổi tại Hội thảo: Tiếng Anh

- Thời gian: 30/10/2017

- Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng

Thông tin chi tiết về Hội thảo xem tại link:

Lên đầu trangLên đầu trang