Môi trường học tập

1/14/2016 11:12:05 AM
Cơ sở đào tạo của Khoa Quốc tế đặt tại làng sinh viên HACINCO, 99 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân và nhà G7, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội với khu giảng đường gồm 30 phòng học tiếng từ 18 đến 20 chỗ ngồi,

Cơ sở đào tạo của Khoa Quốc tế đặt tại làng sinh viên HACINCO, 99 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân và nhà G7, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội với khu giảng đường gồm 30 phòng học tiếng từ 18 đến 20 chỗ ngồi, 15 phòng học lớn từ 40 đến 100 chỗ ngồi được trang bị máy chiếu Projector, 02 phòng máy tính (70 máy) có cấu hình cao, được kết nối mạng trực tuyến, và 03 phòng thí nghiệm. Toàn bộ khu giảng đường và văn phòng làm việc được phủ mạng wifi.

Cùng với hệ thống giảng đường, Khoa Quốc tế đã xây dựng được các phòng thí nghiệm - thực hành gồm đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho việc học tập, thực hành cho từng ngành học như phòng máy tính cho sinh viên, phòng thực hành Nha khoa, phòng thí nghiệm nghiên cứu về thiết kế, mô phỏng các nghiệp vụ ngân hàng nâng cao; hệ phần mềm Core Banking gồm 8 phân hệ chủ chốt, ...

Thư viện Khoa Quốc tế với gần 12.000 đầu sách kinh tế, quản trị, khoa học, công nghệ, văn học… bằng tiếng Việt, Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc. Đây là nguồn tài liệu có giá trị chủ yếu được đặt mua từ nước ngoài. Bên cạnh đó, Thư viện Khoa Quốc tế còn phục vụ nguồn tài nguyên nội sinh quản lý trên phần mềm DSPACE, CSDL trực tuyến của Cục Khoa học và Công nghệ Quốc gia Việt Nam (NACESTI). Phòng đọc Thế giới Nga cung cấp tài liệu in và CSDL tiếng Nga và tiếng Anh về văn hóa, kinh tế, xã hội, ngôn ngữ và nước Nga ngày nay.

Ngoài ra, sinh viên, giảng viên và cán bộ Khoa Quốc tế được phép khai thác nguồn tài nguyên thông tin của Trung tâm Thư viện - Thư viện, ĐHQGHN bao gồm: 128.000 tên sách/ biểu ghi với gần (750.000 bản), 2.145 tên tạp chí, 2.000 luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, Giáo trình của 60 ngành đào tạo, 600 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, cấp ĐHQG, cấp Nhà nước,Cơ sở dữ liệu trực tuyến: Omnifile, EBSCO, ACM, IEEE, Springerlink, Ebrary, E-journal.

Sinh viên thuộc các chương trình đào tạo liên kết được quyền truy cập và khai thác nguồn tài nguyên học liệu từ thư viện các trường đối tác như Đại học Keuka, Đại học Nantes, Đại học HELP, Đại học Khoa học và Công nghê Lunghwa, Đại học ĐH Paris Sud.

Thư viện Khoa Quốc tế còn tập hợp các CSDL miễn phí phong phú phục vụ học tập, nghiên cứu, giảng dạy và giải trí cho cán bộ và sinh viên Khoa Quốc tế.
Lên đầu trangLên đầu trang