Danh Mục Thông Báo

Mời sinh viên tham gia Diễn đàn khoa học Sinh viên quốc tế 2017

4/17/2017 2:38:39 PM
Hội sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Diễn đàn khoa học Sinh viên quốc tế năm 2017 với chủ đề "Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và xây dựng thành phố thông minh". Cụ thể:

- Thời gian tổ chức: từ ngày 21/6/2017 đến ngày 25/6/2017
- Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh.

- Kinh phí tham gia Diễn đàn: 
+ Đại biểu chịu chi phí đến và đi, chi phí visa, bảo hiểm du lịch (sinh viên có bài báo cáo tại Diễn đàn sẽ được Khoa Quốc tế hỗ trợ kinh phí đi và về)
+ Ban tổ chức lo toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại của đại biểu tại Thành phố Hồ Chí Minh trong suốt thời gian diễn ra Diễn đàn.

- Nội dung Diễn đàn
+ Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
+ Mô hình, ý tưởng về đô thị thông minh
+ Những công nghệ nền tảng, phần mềm sáng tạo xây dựng đô thị thông minh
+ Các dịch vụ của đô thị thông minh
+ Vai trò của người dân trong đô thị thông minh

Sinh viên quan tâm tìm hiểu thông tin chi tiết, đăng ký, gửi bài tham luận tại website www.issf.vn.

ISSF - POSTER.jpg


Lên đầu trangLên đầu trang