Danh Mục Sự Kiện

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị tài chính

11/9/2021 3:19:38 PM

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị tài chính. 

Thời gian: 14h00, thứ Tư, 10/11/2021 

Hình thức: trực tuyến trên ZOOM

Danh sách học viên tham gia bảo vệ

1. Nguyen Anh Nam    
Title of thesis: Enhancing capital mobilization at the Joint Stock Commercial bank for Investment and development of VietNam    Advisor: PhD. Tran Tat Thanh

2. Nguyen Duy Quang
Title of thesis: Risk management of card system operation in card center-military commercial joint stock banhk                                      
Advisor: PhD. Tran Tat Thanh     

3. Nguyen Thuy Trang
Title of thesis: 
The effect of exchange rate movements on Vietnam’s trade balance                                   
Advisor: Dr Nguyen Cam Nhung       

4. Bùi Thị Thanh Nga
Title of thesis: Factors effecting decision - making behavior of real estate retail investors
                              
Advisor: Dr Nguyen Thi Kim Oanh              

Lên đầu trangLên đầu trang