Danh Mục Sự Kiện

Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị tài chính khóa 1 (2017 - 2019) đợt 1

4/22/2020 2:36:08 PM

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị tài chính khóa 1 (2017 - 2019) đợt 1 cho 05 học viên. 

Thời gian: 7h30 - 12h00, thứ Bảy, ngày 25 tháng 4 năm 2020

Địa điểm: Phòng đọc Thế giới Nga, tầng 4, nhà G7 (144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội)

Danh sách học viên tham gia bảo vệ:
1. Học viên Mai Đức Thảo
Đề tài: Analysis of financial statements of Thacogroup in Vietnam
Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Kim Oanh

Tóm tắt luận văn: xem tại ĐÂY

2. Học viên Nguyễn Anh Tuấn
Đề tài: Financial analysis: A case of Hoang Anh Gia Lai Group in Vietnam
Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Kim Oanh

Tóm tắt luận văn: xem tại ĐÂY

3. Học viên Phan Đình Tâm
Đề tài: Improving the efficiency of using capital at Bao Viet Group
Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Hải Đường

Tóm tắt luận văn: xem tại ĐÂY

4. Học viên Nguyễn Hồng Hoàng Nam
Đề tài: Business risk management of Bao Minh Insurance Company
Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Hải Đường

Tóm tắt luận văn: xem tại ĐÂY

5. Học viên Nguyễn Thanh Thảo
Đề tài: Developing online payment service for tourism businesses at VTC Pay
Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Văn Định

- Tóm tắt luận văn: xem tại ĐÂY

Lên đầu trangLên đầu trang