Danh Mục Sự Kiện

Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp Thạc sỹ Nghiên cứu và tác nghiệp Marketing

7/23/2020 9:42:31 AM

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ bảo vệ  đồ án tốt nghiệp Thạc sỹ Nghiên cứu và tác nghiệp Marketing khóa 6 và 7cho 13 học viên. 

Thời gian: 13h00 - 21h00 thứ Bảy 25/07/2020 và 13h00 - 18h00 Chủ Nhật 26/07/2020

Địa điểm: Phòng đọc Thế giới Nga, tầng 4, nhà G7 (144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội).

Danh sách sinh viên tham gia bảo vệ

1. PHUNG Thu Hien

Title of thesis: MARKETING SOLUTIONS FOR RETAIL CREDIT ACTIVITIES AT SAIGON JOINT STOCK COMMERCIAL BANK - THANH HOA BRANCH

Advisor: Dr. Dao Van Tien

2. PHAM Thanh Huyen

Title of thesis: IMPROVING CUSTOMER SATISFACTION AND EMPLOYEE SATISFACTION AT SHERATON HANOI HOTEL

Advisor: Dr. Bui My Trinh

3. JI Min Woo

Title of thesis: MPROVING THE MARKETING STRATEGY OF SAMSUNG IN VIETNAM MOBILE INDUSTRY THE CASE OF "S GRADE" MOBILE MODEL

Advisor: Dr. Mai Anh

4. TRAN Phuong Anh

Title of thesis: MARKETING STRATEGY OF DUREX IN VIETNAM

Advisor: Dr. Mai Anh

5. BAEK Seang Ik

Title of thesis: THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA IN SAMSUNG MOBILE INDUSTRY IN VIETNAM

Advisor: Dr. Nguyen Thi Kim Oanh

6. HUYNH Van Khai

Title of thesis: RESEARCHING ON BUYING BEHAVIOR OF DAK GROUP COMPANY'S CUSTOMER ON SOCIAL NETWORK IN HANOI

Advisor: Dr. Bui My Trinh

7. NGUYEN Kieu Oanh

Title of thesis: ANALYZING FACTORS AFFECTING CUSTOMER CHANNEL SELECTION INTENTION IN THE OMNI-CHANNEL RETAIL ENVIRNMENT

Advisor: Dr. Le Thi Mai

8. VU Thanh Thuy

Title of thesis: KEY FACTORS AFFECTING PURCHASE INTENTION OF HIGH-END APARTMENT

Advisor: Dr. Le Thi Mai

9. NGO Thi Duc Luu

Title of thesis: RESEARCH ON FACTORS INFLUENCING CUSTOMER DECISION TO PURCHASE ACCOMMODATION SERVICE FROM FLC HOTELS & RESORTS

Advisor: Assoc.Prof.Dr. Pham Thi Lien

10. NGUYEN Van Quy

Title of thesis: RESEARCH ON INFLUENTIAL FACTORS ON THE AUSTDOOR BRAND VALUE

Advisor: Assoc.Prof.Dr. Pham Thi Lien

11. TRAN Tien Dat

Title of thesis: THE INFLUENCE OF FACEBOOK ON CONSUMER PURCHASE DECISION. A CASE STUDY OF WHITE GOODS INDUSTRY

Advisor: Assoc.Prof.Dr. Pham Thi Lien

12. VU Phuong Thao

Title of thesis: RESEARCH ON MARKETING MIX IN KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY KBSV

Advisor: Assoc.Prof.Dr. Nguyen Van Dinh

13. PHAM Duy

Title of thesis: FACTORS AFFECTING APARTMENT PURCHASE INTENTION OF CUSTOMERS IN VNG HOMES

Advisor: Dr. Nguyen Thi Kim Oanh

 

Lên đầu trangLên đầu trang