Kỷ niệm 26 năm Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN

12/10/2019 11:02:44 AM
Hôm nay, ngày 10/12, ngày kỷ niệm 26 năm Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN (10/12/1993 – 10/12/2018).

ĐHQGHN là trung tâm hàng đầu cả nước trong đào tạo và nghiên cứu, phục vụ các yêu cầu phát triển chiến lược của quốc gia. Sứ mệnh quan trọng hàng đầu của ĐHQGHN là phát hiện, ươm trồng và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước từ cấp học phổ thông tới sau đại học. Danh tiếng và uy tín của ĐHQGHN ngày càng được khẳng định và nâng cao bởi nơi đây liên tiếp sản sinh ra các thế hệ tri thức tinh hoa khoa học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh việc phát huy vai trò nòng cột của một trung tâm nghiên cứu các lĩnh vực khoa học cơ bản với uy tín đã được khẳng định trong và ngoài nước, ĐHQGHN đang làm tốt vai trò dẫn dắt và tiên phong trong việc xác lập, khẳng định và phát triển các khoa học liên ngành, đa ngành, đa lĩnh vực và đặc biệt là các lĩnh vực khoa học mới có tác động và ảnh hưởng quy mô quốc gia và quốc tế. ĐHQGHN không chỉ là nơi phát huy, truyền bá tinh thần học thuật, mà còn là cầu nối giao lưu kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ thông qua giáo dục và nghiên cứu khoa học giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Tháng 6/2018, lần đầu tiên, ĐHQGHN là một trong hai đại học của Việt Nam lọt top 1000 đại học thế giới theo bảng xếp hạng QS. Tiếp đó, tháng 10/2018, ĐHQGHN đã lập kỳ tích khi vươn lên vị trí 124 trên bảng xếp hạng QS Châu Á năm 2019, tăng 15 bậc so với năm 2018. Tháng 9/2019, Times Higher Education công bố xếp hạng, theo đó ĐHQGHN nằm trong 801-1000 đại học thế giới.

Những kết quả này không chỉ khẳng định năng lực hội nhập của ĐHQGHN với cộng đồng đại học tiên tiến trên thế giới mà còn thể hiện tầm nhìn và chủ trương đầu tư tập trung đúng đắn của Đảng và Chính phủ khi xác định vai trò nòng cột ĐHQGHN trong nền giáo dục đại học nước nhà.

Xin chúc mừng ĐHQGHN bước sang tuổi 26 với thêm nhiều năng lượng và thành công mới.

Lên đầu trangLên đầu trang