Khoa Quốc tế giữ vững vị trí thứ 3 trong ĐHQHN về số bài công bố quốc tế trong 3 tháng liên tiếp

10/9/2021 9:54:53 PM
Theo thống kê của Trung tâm Thông tin Thư viện, đến ngày 20/9/2021, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) giữ vững vị trí thứ 3 của Bảng tổng hợp số lượng bài báo ISI/Scopus của ĐHQGHN trong 3 tháng 6, 7, 8.

Khoa Quốc tế hiện sở hữu 96 bài công bố thuộc cơ sở dữ liệu ISI/Scopus. Đứng ở vị trí thứ 1 và thứ 2 trong Bảng tổng hợp này là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Trường Đại học Công nghệ. 

Với chủ trương đầu tư tập trung, chất lượng và chính sách, cơ chế hoạt động sáng tạo, linh hoạt, giảng viên, học viên và sinh viên Khoa Quốc tế ngày một quan tâm hơn đến hoạt động nghiên cứu. Các kết quả nghiên cứu trong năm đạt tiêu chí về chất lượng, phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo tại Khoa cũng như góp phần nâng cao uy tín của ĐHQGHN nói chung và của Khoa Quốc tế nói riêng. 

Khoa Quốc tế giữ vững vị trí thứ 3 trong ĐHQHN về số bài công bố quốc tế trong 3 tháng liên tiếp.

Trong năm 2021, tính đến tháng 9/2021, tỷ lệ công bố quốc tế thuộc cơ sở dữ liệu ISI/Scopus của Khoa đạt 800% so với chỉ tiêu cả năm, tỷ lệ sách chuyên khảo tiếng nước ngoài đạt 400%, số lượng hội nghị hội thảo khoa học đạt 83%. Trong đó, nhóm lĩnh vực kinh tế và tài chính có nhiều công bố nhất (tỷ lệ 28,5%), tiếp theo là hai nhóm lĩnh vực Kinh doanh, Quản lý và Kế toán và lĩnh vực Khoa học máy tính (tỷ lệ 13,1%); lĩnh vực Kỹ thuật chiếm 11,7%... Đây cũng chính là các nhóm lĩnh vực khoa học mà Khoa có thế mạnh trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. Chi tiết như Hình 2.

Hình 2: Số lượng công bố quốc tế phân theo nhóm lĩnh vực khoa học của Scopus (Nguồn: Scopus 2021) 

Về các dạng ấn phẩm khoa học đã công bố tính đến tháng 9/2021, bài báo tạp chí (article) chiếm 82,4%; bài báo hội nghị khoa học (conference paper) chiếm 14,3%; các nhà khoa học của Khoa cũng công bố được 01 chương sách (book chapter), 01 bài báo truyền thông (Editorial) và 01 Lecturer note. Chi tiết như Hình 3.


Hình 3. Các dạng ấn phẩm khoa học đã công bố trong năm 2021 (Nguồn: Scopus 2021)

Trước đó, vào tháng 8/2021, Bộ môn Khoa học Xã hội, Kinh tế và Quản lý trực thuộc Khoa Quốc tế  được Dự án Nghiên cứu Kinh tế RePEc ((Research Papers in Economics) đánh giá thuộc nhóm 5 tổ chức hàng đầu Việt Nam về nghiên cứu kinh tế từ đầu năm 2021 đến nay. Để có mặt trong top trên của bảng xếp hạng này, các đơn vị phải đạt các tiêu chí xét chọn nghiêm ngặt như số lượng bài báo khoa học, số lần được các bài báo và tạp chí khoa học khác trích dẫn, mức độ ảnh hưởng… Đặc biệt, 03 nhà khoa học của Khoa Quốc tế, TS. Nguyễn Việt Cường, GS.TS. Nguyễn Đức Khương và TS. Trần Quang Tuyến, cũng góp mặt trong bảng xếp hạng 10 nhà kinh tế hàng đầu Việt Nam của RePec. 

Xin được chúc mừng các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên của Khoa Quốc tế với những thành tựu đáng tự hào trong nửa tháng đầu năm 2021. Xin chúc các thầy, cô sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn trong những tháng cuối năm 2021. 

Lên đầu trangLên đầu trang