Khoa Quốc tế 2020-2025: hội tụ nguồn lực, giải pháp đột phá, tạo lập môi trường đặc sắc, thiết kế cuộc đời sinh viên

6/12/2020 4:19:55 PM
Ngày 30/5/2020, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức Hội nghị về các vấn đề chiến lược giai đoạn 2020 – 2025.

Tham dự Hội nghị có Đảng ủy, Ban Chủ nhiệm Khoa, Chi ủy các Chi bộ, lãnh đạo các đơn vị, trưởng các nhóm nghiên cứu mạnh cùng các Phó giáo sư đang giảng dạy tại Khoa. Hội nghị được tổ chức nhằm lấy các ý kiến góp ý, xây dựng cho chỉ tiêu, phương hướng Đại hội Đảng bộ Khoa Quốc tế lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, và triển khai Chiến lược phát triển Khoa đến năm 2025.

Tại Hội nghị, Chủ nhiệm Khoa Lê Trung Thành trình bày báo cáo về các vấn đề chiến lược trong giai đoạn 2020 - 2025. Giai đoạn 2020 – 2025,  Khoa Quốc tế tập trung đầu tư xây dựng môi trường đặc sắc, tạo lập 3 gốc rễ Giới, Định, Tuệ, hướng đến đào tạo cá thể hoá người học, bồi dưỡng các kỹ năng nghề nghiệp, chuyển hoá các kỹ năng của cuộc sống 4.0 trong mọi hoạt động của sinh viên, xây dựng hệ sinh thái giáo dục-đào tạo nhằm xoá bỏ khoảng trắng giữa đào tạo lý thuyết trong trường đại học và ngoài thực tiễn. Khoa sẽ theo hướng đa dạng hóa các mô hình đào tạo, đẩy mạnh các mô hình kết hợp, như đại học + sau đại học; đào tạo tiếng Anh + đại học + sau đại học; đào tạo kỹ năng chuyên sâu,...nhằm xây dựng hub đào tạo quốc tế. Khoa đặc biệt chú trọng chất lượng đầu ra, tạo dựng hình ảnh sinh viên tốt nghiệp giỏi chuyên môn, thành thạo ngoại ngữ, kỹ năng, thái độ và thói quen tốt; phát triển đội ngũ, xây dựng và phát triển văn hóa Khoa Quốc tế có điểm nhấn, điểm riêng biệt.

Hội nghị về các vấn đề chiến lược giai đoạn 2020 – 2025 có một ý nghĩa đặc biệt, tổ chức tiếp nhận các ý kiến đóng góp cho đường hướng phát triển của Khoa.

“Xây dựng đội ngũ sẽ là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2020 – 2025. Khoa cần tập trung xây dựng đội ngũ lãnh đạo có năng lực vận hành, có khả năng quan sát, có tầm nhìn, trách nhiệm, biết phân bổ nguồn lực, biết vững tay chèo lái con thuyền của đơn vị mình. Tập trung xây dựng đội ngũ trưởng đơn vị hành động quyết liệt, thấu hiểu nhân viên, sáng tạo, trách nhiệm, trí tuệ; xây dựng đội ngũ cán bộ đúng người, đúng việc, giỏi kỹ năng. Xây dựng đội ngũ nhà khoa học, giảng viên uy tín là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Trên cương vị các nhà khoa học – giảng viên, mỗi người cần biết chuyển hóa nghiên cứu của mình thành những chuyên đề với nhiều kiến thức mới, cập nhật, dễ hiểu, có tính định hướng xã hội để truyền dạy lại cho người học. Những đội ngũ này là yếu tố cốt lõi, có ý nghĩa quan trọng trong đường hướng phát triển của Khoa”, PGS.TS Lê Trung Thành chia sẻ. 

Chủ nhiệm Khoa Lê Trung Thành trình bày một bản báo cáo chi tiết về chiến lược phát triển Khoa Quốc tế trong 5 năm tới. 

Sau phần trình bày của Chủ nhiệm Khoa là các báo cáo định hướng phát triển của các Bộ môn Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Bộ môn Đào tạo Dự bị; báo cáo đổi mới hoạt động giảng dạy và báo cáo về tình hình tuyển sinh năm học 2020 – 2021. Các báo cáo tập trung đưa ra những phương hướng, giải pháp cụ thể cho lộ trình phát triển của đơn vị, trong hoạt động giảng dạy và công tác tuyển sinh.

Các chủ nhiệm Bộ môn trình bày định hướng phát triển Bộ môn giai đoạn 2020 - 2025.

Hội  nghị cũng được nghe nhiều đóng góp tâm huyết của người tham dự về chiến lược phát triển Khoa giai đoạn 2020 – 2025, về các giải pháp đổi mới hoạt động giảng dạy và những ý kiến góp ý cho công tác tuyển sinh năm học 2020 – 2021. Về chiến lược phát triển Khoa, người tham dự Hội nghị đều thống nhất Khoa nên đặc biệt chú trọng vào chất lượng đào tạo; xây dựng đội ngũ giỏi; tạo dựng môi trường học tập và làm việc có tính quốc tế để nâng tầm thương hiệu, gây dựng được những nét đặc thù riêng, từ đó sẽ thu hút được nhiều giảng viên – nhà khoa học giỏi đến làm việc và nghiên cứu, sinh viên giỏi ứng tuyển vào Khoa. Người tham dự đều khẳng định 5 năm tới là giai đoạn đặc biệt quan trọng, quyết định những bước phát triển mang tính đột phát của Khoa Quốc tế, nên cần có lộ trình rõ ràng, cần sự quyết tâm và ủng hộ của toàn thể cán bộ, giảng viên trong Khoa. Tất cả đều mong muốn Đề án nâng cấp Khoa thành Trường Đại học Quốc tế sớm được phê duyệt để Khoa có thể được thay một bộ áo mới, rộng rãi hơn và phù hợp hơn, xứng với tầm vóc phát triển hiện tại. 

Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp quý báu của người tham dự. 

Hội nghị về các vấn đề chiến lược giai đoạn 2020 – 2025  thành công tốt đẹp, thu nhận được nhiều đóng góp quý báu cho một giai đoạn phát triển mới quan trọng. Hy vọng trong Khoa Quốc tế sẽ có được nhiều bước đi đột phá trên chặng đường phát triển sắp tới. 

Lên đầu trangLên đầu trang