Khoa Quốc tế - ĐHQGHN: Năm 2019 – năm bản lề với nhiều dấu ấn đáng nhớ

1/3/2020 5:17:04 PM
Năm 2019 là năm bản lề của Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), năm của những giải pháp đột phá, hiện thực hóa các nhiệm vụ chiến lược và mục tiêu.

Trong năm qua, tập thể cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên đã làm việc và học tập với tinh thần quyết tâm cao, phấn khởi, nỗ lực đạt thêm được nhiều thành tích để đóng góp cho sự phát triển của Khoa. Các mặt hoạt động của Khoa đã đi vào chiều sâu và có những kết quả tích cực, góp phần quan trọng để Khoa tiếp tục bước những bước phát triển nhanh, mạnh và vững chãi trong năm 2020.

Công tác hoạch định chiến lược: Hướng đến một Trường Đại học Quốc tế quy mô 8000 sinh viên tại Hòa Lạc

Trong năm 2019, Khoa đã tập trung xây dựng các đề án lớn như đề án Quy hoạch đầu tư xây dựng Khoa Quốc tế - Trường Đại học Quốc tế trong tương lai tỉ lệ 1/500 tại Hòa Lạc; Đề án thành lập trường Đại học Quốc tế; Đề án phát triển Khoa Quốc tế đến năm 2025 tầm nhìn 2035; Đề án quy hoạch ngành đào tạo đến năm 2025 và Đề án đổi mới hoạt động giảng dạy. 
Khoa xác định năm học 2018-2019 là năm bản lề đẩy mạnh các giải pháp đột phá, thu hút các nguồn lực để hoàn thành chiến lược, mục tiêu. Khoa đã đầu tư đổi mới hoạt động giảng dạy, phát triển các chương trình đào tạo với mô hình đa dạng, thực hiện kiểm định chương trình đào tạo và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học. Đồng thời, Khoa Quốc tế đặc biệt quan tâm đến việc thu hút đội ngũ nhà khoa học có chất lượng, đầu tư xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và tạo dựng văn hoá đơn vị.

Thực hiện theo chỉ đạo của Giám đốc ĐHQGH tại Hội nghị Viên chức, người lao động và tổng kết năm học 2018 – 2019, Khoa Quốc tế xác định gắn tương lai của mình với tầm nhìn về Hòa Lạc, về một Trường Đại học Quốc tế quy mô 8000 sinh viên. Với định hướng này, Khoa sẽ chọn một phân khúc chương trình đào tạo khác biệt với các đơn vị khác trong ĐHQGHN để tập trung, đó là đào tạo bằng tiếng Anh đối với các ngành mà nhu cầu xã hội cao như Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Quản trị Nhân lực và Công nghệ thông tin, Khoa học dữ liệu...

Công tác Đào tạo: Ngành học đầu tiên do ĐHQGHN cấp bằng được kiểm định cấp chương trình

Năm 2019, Khoa Quốc tế đã hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch đề ra của công tác tổ chức và quản lý đào tạo, trong đó phải kể đến sự đổi mới tích cực và toàn diện từ nhận thức đến các chương trình hành động, giải pháp khắc phục, áp dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý và giảng dạy từ năm 2020. Khoa Quốc tế luôn đảm bảo hoạt động ổn định của toàn bộ quá trình đào tạo gồm: xây dựng lịch trình, kế hoạch đào tạo; quản lý chương trình, công tác thi, kiểm tra, đánh giá, công tác quản lý học viên, sinh viên; triển khai ứng dụng và quản trị dữ liệu đào tạo; từng bước hoàn thiện các văn bản quản lý đào tạo. Điểm nhấn đặc biệt trong công tác Đào tạo năm nay là Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQG Tp Hồ Chí Minh tiến hành đánh giá ngoài cấp chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ giáo dục và đào tạo cho chương trình Kinh doanh quốc tế. Theo kết quả đánh giá, chương trình Cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế có 94% trên tổng số 50 tiêu chí đạt theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tính đến nay trong cả nước có hơn 50 chương trình đào tạo đã được công nhận đạt chuẩn chất lượng theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình đào tạo Kinh doanh quốc tế là một trong những chương trình tiên phong trong lĩnh vực này. Với kết quả đạt được, đây là niềm tự hào và động lực để tập thể đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và sinh viên tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, thực hiện sứ mạng và tầm nhìn của Khoa.

Chương trình Kinh doanh quốc tế đã được nhận giấy chứng nhận kiểm định cấp chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Một điểm đặc biệt khác trong năm nay là sự kiện Phát động các chương trình đồng cấp bằng Cử nhân Marketing (Trường Đại học HELP, Malaysia) và Cử nhân Quản lý (Trường Đại học Keuka, Hoa Kỳ). Đây là các chương trình đào tạo liên kết quốc tế đầu tiên do ĐHQGHN cùng một trường đại học đối tác nước ngoài đồng cấp bằng. Khoa Quốc tế, với 2 chương trình đồng cấp bằng này, đã nâng số chương trình đào tạo lên con số 10. Như vậy, người học đến với Khoa Quốc tế sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn, sẽ được theo học những chương trình có chất lượng theo chuẩn quốc tế và đang “hot” hiện nay.

Trong năm qua, Khoa đã hoàn thành công tác quy hoạch ngành đào tạo giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030 của Khoa với các chương trình đào tạo đặc sắc, có tính liên ngành cao, đáp ứng yêu cầu xã hội và đa dạng hóa mô hình tổ chức đào tạo và mở mới 01 chương trình đào tạo cử nhân ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh do ĐHQGHN cấp bằng Có 27 sinh viên đã trúng tuyển và nhập học khóa đầu tiên của ngành học này, gia nhập “Pioneer Generation” (Thế hệ tiên phong) về Phân tích dữ liệu, được đào tạo đại học bài bản, chính quy, hiện đại theo chương trình cử nhân chất lượng cao tại Việt Nam.


 

Lễ phát động các chương trình đồng cấp bằng được tổ chức vào đầu tháng 12/2019. 

Về đào tạo sau đại học, Khoa tiếp tục sắp xếp lại và hoàn thiện các chương trình đào tạo ở cả 3 mặt gồm tăng cường chất lượng giảng viên, tăng cường công tác dịch vụ cho học viên, sinh viên và xây dựng môi trường quốc tế. Khoa trực tiếp lấy ý kiến phản hồi để có những cải tiến, đưa người học gần hơn với cơ sở đào tạo, tổ chức các chương trình thực hành, thực tập, tham quan doanh nghiệp. Các chương trình đào tạo sau đại học của Khoa được điều chỉnh theo hướng đạt chuẩn đầu ra của kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0.

Về việc triển khai Đề án đổi mới hoạt động giảng dạy của ĐHQGHN, Khoa Quốc tế xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo chất lượng, chuẩn đầu ra, hướng đến điểm đặc sắc riêng của người học. Khoa đã thành lập các Tổ công tác để tiến hành khảo sát, nghiên cứu, xây dựng Đề án đổi mới hoạt động giảng dạy và tổ chức hội thảo mở rộng để bàn bạc về các giải pháp triển khai. Từ năm học 2019 – 2020, Khoa Quốc tế triển khai đầu tư các giải pháp cho việc dạy và học nhằm tạo dựng một môi trường và điều kiện học tập tốt nhất cho sinh viên, để sinh viên được phát huy hết năng lực và tố chất của mình.

Công tác Khoa học công nghệ: Nhiều bứt phá trên các mảng trọng yếu

Hoạt động khoa học - công nghệ năm vừa qua tiếp tục được đẩy mạnh, ưu tiên các sản phẩm khoa học mang tính thực tiễn gắn liền với các yêu cầu, định hướng của Khoa. Khoa vẫn kiên định với chủ trương xây dựng môi trường, tạo điều kiện và khuyến khích các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia hoạt động khoa học công nghệ, đặc biệt các hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với nâng cao chất lượng đào tạo.

Năm 2019, Khoa Quốc tế đề xuất thành công 02 đề tài Khoa học Công nghệ cấp ĐHQGHN; 02 đề tài của quỹ NAFOSTED tài và 02 đề tài cấp Sở KHCN Thành phố Hà Nội. Giảng viên Khoa Quốc tế đã công bố 42 bài báo trong nước, 11 bài báo quốc tế thuộc cơ sở dữ liệu ISI/Scopus; 03 chương sách được xuất bản tại nước ngoài thuộc danh mục Book Series của SCImago; và 01 Methods Cases của Nhà xuất bản SAGE.

Hội thảo ICCSAMA 2019 diễn ra thành công, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người tham dự. 

Để đẩy mạnh hơn nữa hoạt động nghiên cứu của các cán bộ, giảng viên, Khoa Quốc tế xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh gồm các chuyên gia đầu ngành, các học giả nước ngoài và các giảng viên trong Khoa. Khoa đã mời GS. Nguyễn Đức Khương - chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực tài chính, GS. Hồ Tú Bảo và GS. Lê Thị Hoài An – 2 chuyên gia đầu ngành trong trong lĩnh vực khoa học dữ liệu về làm cố vấn khoa học và phát triển nhóm các nghiên cứu.

Trong năm qua, Khoa Quốc cũng tổ chức thành công 2 hội thảo quốc tế - Hội thảo quốc tế về khoa học máy tính và toán ứng dụng (ICCSAMA) lần thứ 6 và Hội thảo “Sử dụng tiếng Anh như phương tiện trong giảng dạy và nghiên cứu: Cơ hội và thách thức tại các quốc gia châu Á”. Thành công của 2 hội thảo chứng tỏ Khoa Quốc tế có đủ năng lực làm đơn vị đầu mối tổ chức các hội thảo học thuật tầm cỡ quốc tế.

Năm thứ 2 liên tiếp sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý giành giải thưởng tại Eureka.

Năm qua tiếp tục ghi nhận một năm nhiều thành tích của nghiên cứu khoa học sinh viên.  Trong năm học 2018-2019, có 100 sinh viên của Khoa đăng ký tham gia với 20 đề tài nghiên cứu thuộc các lĩnh vực khoa học kinh tế, quản lý và công nghệ thông tin. Các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm nay tập trung nghiên cứu vào các chuyên môn Khoa đang triển khai đào tạo và  thực hiện với chất lượng cao. Các nghiên cứu được trình bày bằng tiếng Anh, phù hợp với ngôn ngữ đào tạo và môi trường học thuật của Khoa. Đặc biệt, đề tài nghiên cứu "Phân tích yêu cầu người dùng phục vụ cho việc xây dựng hệ thống hỏi đáp tự động thuộc lĩnh vực giáo dục" của sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý đạt giải Khuyến khích Vòng Chung kết Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka năm 2019. Đề tài “Determinants of the choice between acquisitions and joint ventures – the case of Vietnam” của nhóm sinh viên ngành Quản lý và Kinh doanh quốc tế đạt giải Ba trong danh sách khen thưởng 20 công trình nghiên cứu khoa học sinh viên cấp ĐHQGHN. Đề tài “Quản trị trong cách mạng số” của nhóm sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế đạt giải Nghiên cứu xuất sắc nhất tại Hội thảo quốc tế ICECH2019.

Công tác Hợp tác phát triển: Phát triển các mô hình liên kết đặc sắc và đa dạng 

Năm 2019 ghi nhận việc phát triển những mô hình hợp tác mới với các trường đại học đối tác của Khoa. Sinh viên theo học các chương trình đồng cấp bằng (ngành Marketing và Quản lý) sẽ có một học kỳ học tập tại các trường đại học đối tác (Trường Đại học Keuka, Trường Đại học HELP). Ngoài ra, Khoa Quốc tế cũng đang kết nối và triển khai mô hình chuyển tiếp 2+2 với nhiều các trường đại học tại Liên bang Nga, Australia, Hoa Kỳ, Đài Loan. Theo đó, sinh viên theo học các chương trình do ĐHQGHN cấp bằng sẽ có thể học chuyển tiếp tại các trường đối tác từ năm thứ 2.

Năm vừa qua, Khoa Quốc tế được tiếp đón 20 đoàn trường đối tác sang tìm hiểu, mở rộng hợp tác như Trường Đại học  Brunel London (Vương quốc Anh), Trường Đại học Colorado Denver (Hoa Kỳ), Trường Đại học Monash, Trường Đại học South Australia (Australia), Trường Đại học Aix-Marseille (Cộng hòa Pháp), Trường Đại học FOM (Liên bang Đức), Trường Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông, Trường Đại học Quốc gia Novosibirsk (Liên bang Nga), Trường Đại học Nguyên Trí (Đài Loan)… Khoa cũng đặc biệt quan tâm đến việc tìm kiếm cơ hội hợp tác với các trường đại học đối tác tại Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp, bởi đây là những quốc gia có nền giáo dục tiên tiến.

Chương trình Thu hút học giả quốc tế của ĐHQGHN cũng có nhiều điểm mới, thay đổi, sẽ áp dụng trong năm 2020. Dưới sự cố vấn và tư vấn của GS. Nguyễn Đức Khương – Phó Ban Chỉ đạo Chương trình Thu hút học giả quốc tế - Khoa Quốc tế sẽ triển khai được nhiều hoạt động giảng dạy và nghiên cứu mới với các học giả, các chuyên gia uy tín ở nước ngoài. 

Chủ nhiệm Khoa Quốc tế tiếp và làm việc với Trường Đại học Monash, Australia.

Hoạt động giao lưu, trao đổi sinh viên cũng có nhiều khởi sắc trong năm 2019. Khoa Quốc tế là đầu mối tổ chức cho 36 sinh viên ĐHQGHN sang học tập, giao lưu văn hóa tại Trường Ngee Ann Polytechnic, Singapore, với chủ đề “Specialists’ Community Action and Leadership Exchange Programme 2019”. Khoa cũng chào đón 14 sinh viên quốc tế của Viện Anh ngữ tại Trung Quốc (ELIC), đến từ các nước Mỹ, Canada và New Zealand; 22 sinh viên Đại học Quốc gia Singapore sang giao lưu, trao đổi học tập cùng sinh viên Khoa Quốc tế. Ngoài ra, năm 2019 cũng được xem là “năm xuất ngoại” của sinh viên Khoa Quốc tế với 5 sinh viên tham dự các diễn đàn, các cuộc thi học thuật quốc tế.

Khoa Quốc tế lần đầu tiên là đầu mối tổ chức chương trình giao lưu sinh viên tại Singapore.

Về hoạt động hợp tác trong nước, Khoa Quốc tế có chiến lược tăng cường hợp tác sâu và rộng với các đối tác trong nước và doanh nghiệp để tiếp nhận sinh viên của Khoa đến thực tập, thực tế và tham quan cũng như thông báo các cơ hội việc làm tại doanh nghiệp dành cho sinh viên. Ngoài ra, trong năm học 2018 - 2019, Khoa đã ký thoả thuận hợp tác với Viện nghiên cứu cao cấp về toán, Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam tại Đức và thoả thuận hợp tác toàn diện với Viện Quốc tế Pháp ngữ để đẩy mạnh hoạt động tuyển sinh quốc tế và hợp tác khoa học công nghệ.

Công tác Tuyển sinh: Đạt quy mô đào tạo trên 2000 sinh viên 

Năm 2019 tiếp tục chứng kiến những kết quả đáng tự hào trong công tác tuyển sinh của Khoa Quốc tế. 782 sinh viên đăng ký theo học các chương trình đào tạo do ĐHQGHN cấp bằng và chương trình đào tạo liên kết quốc tế, lần đầu tiên đạt quy mô đào tạo trên 2000 sinh viên, học viên. Trong đó đào tạo đại học chính quy 1908 sinh viên; đào tạo đại học liên kết quốc tế 394 sinh viên và đào tạo sau đại học 70 học viên. Chất lượng đầu vào của các sinh viên được đánh giá là khá tốt: điểm trung bình của sinh viên các ngành từ 18 – 20 điểm, có nhiều em tuyển thẳng vào Khoa do có thành tích học tập, đạt nhiều giải thưởng ở các cấp hay có chứng chỉ ngoại ngữ IELTS ở mức cao.

Khoa đã đa dạng hóa các hình thức xét tuyển thông qua điểm thi THPT quốc gia năm 2018 hoặc điểm A-Level, SAT, thi Đánh giá năng lực còn hạn giá trị của ĐHQGHN hoặc học bạ THPT của thí sinh.

Không những thế, Khoa Quốc tế là đơn vị đặc biệt chú trọng đến việc bồi dưỡng và phát triển tài năng phục vụ cho công cuộc xây dựng đất nước. Năm 2019, Khoa đã tiến hành trao học bổng dành cho sinh viên đạt giải trong cuộc thi Học sinh giỏi cấp Tỉnh/Thành phố (4 sinh viên); học bổng Hỗ trợ học tập (2 sinh viên); học bổng phát triển tài năng (5 sinh viên); học bổng tuyển thẳng (15 sinh viên); học bổng thủ Khoa các chương trình đào tạo và học bổng thủ Khoa xuất sắc QH-2019-Q (8 thủ khoa các chương trình đào tạo và 1 thủ khoa xuất sắc khóa QH-2019-Q).

Khoa Quốc tế trao tặng máy tính cho sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý và Tin học và Kỹ thuật máy tính trong Ngày hội nhập học 2019.

Khoa Quốc tế cũng áp dụng chính sách học bổng cho các học viên đang theo học chương trình thạc sỹ tại Khoa. Trong năm qua, Khoa đã trao 7 suất học bổng hỗ trợ cho các cựu sinh viên lựa chọn theo học chương trình thạc sỹ, tương đương miễn giảm 10% học phí toàn bộ khoá học.

Có thể nhận thấy uy tín của Khoa Quốc tế trong xã hội ngày càng cao, càng có thêm nhiều bậc phụ huynh tin tưởng lựa chọn Khoa là nơi rèn giũa con mình. Các sinh viên quyết định lựa chọn học tập tại đây cũng chính bởi các em có được một môi trường thật tốt để rèn luyện và trưởng thành. 

Công tác Học sinh sinh viên: Xây dựng môi trường, cuộc sống sinh viên đạt chất lượng đầu ra

Với mong muốn cung cấp dịch vụ chất lượng cao dành cho sinh viên, trang bị cho các em kiến thức, kỹ năng và định hướng nghề nghiệp, để từ đó nâng cao cơ hội việc làm và khả năng thích nghi cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Khoa Quốc tế đã liên tục đa dạng hoá các hoạt động và sự kiện dành cho sinh viên. Khoa triển khai thành công dịch vụ tư vấn tâm lý, học tập và hướng nghiệp cá nhân với chuyên gia tâm lý học lâm sàng định kỳ hàng tuần. Trong năm qua, có 250 ca tư vấn cho sinh viên đã được thực hiện và dịch vụ nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo sinh viên.

Năm 2019, Khoa Quốc tế đã công bố báo cáo về Đánh giá năng lực và tính cách của sinh viên Khoa Quốc tế. Kết quả dự án không chỉ góp phần giúp sinh viên hiểu được điểm yếu, điểm mạnh, tính cách và năng lực từ đó xây dựng mục tiêu và kế hoạch phát triển bản thân, mà còn giúp lãnh đạo các cấp, giảng viên và cán bộ hiểu về sinh viên, hoạch định chính sách đào tạo và dịch vụ sinh viên, lồng ghép vào chiến lược phát triển nhà trường dành cho người học.

Giải Tranh biện Châu Á UADC 2019 diễn ra thành công tốt đẹp, tạo được tiếng vang trong cộng đồng tranh biện Việt Nam. 

Khoa Quốc tế, với sứ mạng thực hiện các chương trình đào tạo đại học và sau đại học bằng tiếng Anh, luôn chú trọng việc tổ chức các hoạt động ngoại khoá nhằm tăng cường năng lực ngoại ngữa cho sinh viên. Năm qua, Khoa tổ chức thành công Giải Tranh biện Châu Á UADC 2019. Giải đấu thu hút 239 thí sinh và giám khảo quốc tế, với 62 đội tuyển đến từ 16 quốc gia.
Hoạt động hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng được Khoa đặc biệt chú trọng. Năm 2019, Khoa phối hợp với nhiều các công ty, tập đoàn đa quốc gia tổ chức các hội thảo cung cấp cho sinh viên những kiến thức thực tiễn về thị trường lao động, kỹ năng nghề nghiệp hữu ích; mở ra các cơ hội thực tập, đào tạo, cơ hội việc làm, trải nghiệm tại doanh nghiệp ngay khi còn đang đi học. Các hoạt động này giúp sinh viên chuẩn bị hành trang tốt nhất trên con đường lập nghiệp sau này.

Job Fair 2019 có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với 1.700 người tham dự, 32 doanh nghiệp uy tín tham gia, cung cấp trên 400 cơ hội việc làm.

Ngoài ra, không thể không kể đến những thành tích đáng tự hào của các em sinh viên trong năm 2019. 13 sinh viên Khoa Quốc tế vinh dự được nhận các suất học bổng ngoài ngân sách: học bổng của Tổng công ty Cổ Phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) và Quỹ văn hóa KIMJUNKI, học bổng Shinnyo, học bổng Pony Chung và học bổng Mitsubishi.nhờ những lợi thế về điểm học tập, tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, thành thạo tiếng Anh và sự năng động trong việc tham gia các hoạt động xã hội, Đoàn thể.

Công tác Tổ chức hành chính: Môi trường làm việc và học tập được cải thiện rõ rệt

Trong năm 2019, môi trường làm việc, học tập của Khoa Quốc tế được cải thiện một cách tổng thể. Bên cạnh việc tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động dạy và học, cải tạo, chỉnh trang cơ sở vật chất hiện có, Khoa đã chuẩn bị mọi nguồn lực để đầu tư phát triển, trước mắt là thực hiện dự án quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Trường Đại học Quốc tế tại Hòa Lạc.

Khoa Quốc tế triển khai kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất Trường Đại học Quốc tế tại Hòa Lạc.

Khoa đang từng bước thu hút thêm được đội ngũ giảng viên trình độ cao, tốt nghiệp tại nước nước ngoài, đặc biệt thu hút thêm đội ngũ giảng viên nước ngoài làm việc tại Khoa nhằm xây dựng môi trường nói tiếng Anh trong mọi hoạt động. Năm 2019, Khoa đã tuyển dụng thêm 11 tiến sỹ; mời GS. Hồ Tú Bảo, GS. Lê Thị Hoài An, GS. Nguyễn Đức Khương làm cố vấn khoa học và phát triển nhóm nghiên cứu trong Khoa.

Trong năm qua, đời sống cán bộ, giảng viên tiếp tục được nâng cao. Khoa Quốc tế luôn quan tâm đến cuộc sống của mỗi một người lao động, bảo đảm cuộc sống vật chất và tinh thần thật tốt để người lao động yên tâm công tác và phấn đấu. 
Ứng dụng công nghệ thông tin được tăng cường, một số hoạt động như: lấy ý kiến phản hồi sinh viên, khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp, đánh giá rèn luyện sinh viên… được triển khai trực tuyến, phần mềm quản lý nhập học được đưa vào sử dụng. Đặc biệt, Khoa đã triển khai cài đặt phần mềm Hệ thống thông tin quản lý trong năm 2019.

Công đoàn, Đoàn thanh niên: Ghi nhận nhiều đổi mới sâu rộng

Hoạt động đoàn hội của Khoa Quốc tế trong năm 2019 có nhiều đổi mới sâu rộng. Các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên) đã kịp thời chăm lo cho đời sống của cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên trong Khoa. Nhiều hoạt động có ý nghĩa của Công đoàn Khoa được tổ chức giúp kết nối người lao động với nhau, gắn kết hơn nữa tình thầy, trò. Đặc biệt, hai cán bộ công đoàn của Khoa Quốc tế giành Á quân và nhiều giải phụ tại Hội thi “Nữ cán bộ công đoàn duyên dáng ĐHQGHN” lần thứ 1.

Cán bộ công đoàn Khoa Quốc tế giành giải cao tại Hội thi “Nữ cán bộ công đoàn duyên dáng Đại học Quốc gia Hà Nội” lần thứ nhất.

Trong năm qua, Công đoàn Khoa cũng tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Để cùng thắp lên hy vọng cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ những bạn trẻ có được cơ hội theo đuổi ước mơ, công đoàn viên trong Khoa đã tham gia chương trình “Vì bạn xứng đáng” của Đài truyền hình Việt Nam VTV3. Người tham dự chương trình đã giành được giải thưởng trị giá 58.550.000 VNĐ. Toàn bộ số tiền này được trao đến người thụ hưởng – bạn Đào Minh Đức – nam sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải chạy thận nhiều lần trước kỳ thi THPT Quốc gia.

Phó Chủ nhiệm Khoa Nguyễn Văn Định tham gia chương trình "Vì bạn xứng đáng". 

Đoàn thanh niên cũng đã phát huy tốt vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ. Các chương trình do Đoàn tổ chức luôn thu hút được sự quan tâm cao của sinh viên Khoa Quốc tế, giúp các em trở thành những sinh viên năng động, sáng tạo và tự tin.
Trong năm 2019, Đoàn thanh niên tổ chức thành công cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo “VNU-IStartUp 2019” với số lượng đề tài dự thi lên đến 25 đề tài. Cuộc thi thu hút sự tham gia của hàng trăm thí sinh, sự hỗ trợ, huấn luyện của nhiều doanh nhân, doanh nghiệp và các thầy cô giáo, giảng viên đến từ các bộ môn và các trường đại học trên địa bàn Hà Nội. 

Khoa Quốc tế xuất sắc giành giải Quán quân cuộc thi “Cán bộ Đoàn – Hội xuất sắc cấp ĐHQGHN 2019”.

Đoàn Thanh niên Khoa Quốc tế đăng cai tổ chức cuộc thi “Cán bộ Đoàn – Hội xuất sắc cấp ĐHQGHN 2019” và đã đạt giải Quán quân và giải Khuyến khích toàn ĐHQGHN. Câu lạc bộ nhảy IStep đăng ký tham gia cuộc thi Flashmob “Sóng tuổi trẻ 2019” – cuộc thi do Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp cùng Đài truyền hình Việt Nam và Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 đồng tổ chức – và đã xuất sắc mang về Giải Tư.

Các chương trình “Mùa đông ấm 2018”, “Mùa hè xanh 2019” tổ chức thành công, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân địa phương nơi các em sinh viên Khoa Quốc tế đến. Những chương trình, hoạt động vì cộng đồng thực sự giúp sinh viên Khoa trưởng thành cả về nhận thức, suy nghĩ và hành động. 

Năm 2019 đã khép lại với những thành tích đáng tự hào của tập thể Khoa Quốc tế. Năm 2020 đã đến với nhiều cơ hội và thách thức, niềm tin và hy vọng về một tương lai tươi sáng. Năm 2020 được xem như năm sẽ có nhiều điểm đột phá trên chặng đường phát triển của Khoa Quốc tế, năm của nhiều đề tài, dự án quan trọng cần được hoàn thành, trong đó có Đề án thành lập Trường Quốc tế trên cơ sở nâng cấp Khoa Quốc tế. Với ý chí, nghị lực, quyết tâm phấn đấu không ngừng của đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên, Khoa sẽ hoàn thành được các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.


 

Lên đầu trangLên đầu trang