Danh Mục Thông Báo

Khóa học ngắn hạn năm 2019 (Chương trình C) của UMAP

3/8/2019 4:55:31 PM
a. Thời hạn nộp hồ sơ tại Khoa: 18/03/2019.

b. Điều kiện tham gia:

- Là sinh viên đại học năm thứ 2 hoặc năm thứ 3 hệ chính quy hoặc học viên thạc sĩ đã hoàn thành ít nhất 01 học kỳ trở lên;

- Có điểm trung bình trung (TBC) các học kỳ tối thiểu 2.8/4.0;

- Có trình độ tiếng Anh tối thiểu là IELTS 5.5 hoặc tương đương.

c. Link thông tin chi tiết: 


Hồ sơ đăng ký ứng tuyển chương trình được gửi về: CV. Trần Đỗ Bảo Châu (Phòng 303, nhà C) (02435575992 - ext 22, email: chautdb@isvnu.vn).

Link đăng ký tham dự: https://goo.gl/forms/2fZTrtAJWBXmuLTp2
Lên đầu trangLên đầu trang