Khảo sát sơ bộ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo Cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế

5/13/2019 2:40:46 PM
Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh tiến hành đợt khảo sát sơ bộ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo Cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế do ĐHQGHN cấp bằng.

Ngày 21/5/2019, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (Đoàn ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) phối hợp với Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tiến hành đợt khảo sát sơ bộ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo Cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế do ĐHQGHN cấp bằng.

Thành phần Đoàn ĐGN của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM gồm có: PGS.TS. Nguyễn Hội Nghĩa - Trưởng đoàn và PGS.TS. Đỗ Hạnh Nga - thư kí.

Trong thời gian làm việc tại Khoa, Đoàn ĐGN sẽ tiến hành các hoạt động: kiểm tra sơ bộ hồ sơ tự đánh giá và các tài liệu minh chứng của  chương trình Kinh doanh quốc tế; tham quan văn phòng Khoa, các cơ sở vật chất, các phòng/bộ môn có liên quan tới chương trình.

Tại phiên họp với Ban Chủ nhiệm Khoa, lãnh đạo phòng/bộ môn và giảng viên của chương trình được đánh giá, Đoàn ĐGN sẽ trình bày báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá của chương trình đào tạo, cùng một số ghi nhận trong đợt khảo sát sơ bộ. Hai bên cũng sẽ thảo luận và thống nhất những vấn đề cần chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức như: số lượng tài liệu minh chứng cần bổ sung; số lượng, thành phần các đối tượng phỏng vấn; lịch trình khảo sát và nguyên tắc làm việc. cùng một số công tác hậu cần khác.

CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT SƠ BỘ

Thời gian: 21/5/2019 (1 ngày)
Thành phần về phía Đoàn ĐGN: Trưởng đoàn và Thư ký đoàn
Địa điểm: Khoa Quốc tế - ĐHQGHN, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Lịch làm việc:

Thời gian Nội dung Người thực hiện Địa điểm
07:30 - 11:30 Nghiên cứu hồ sơ, minh chứng Đoàn ĐGN Phòng …
11:30 - 13:30 Nghỉ trưa    
13:30 - 15:30

Khảo sát cơ sở vật chất:

Văn phòng Bộ môn KHXH KT QL, Phòng TC-HC, Phòng KH- TC, Phòng Đào tạo, Phòng CTHSSV, Phòng KHCN&HTPT,

Trung tâm ĐBCL&KT, Trung tâm Đào tạo và CGTT, Thư viện Khoa/ĐHQG, Ký túc xá

Đoàn ĐGN  
16:00 - 16:30

- Đoàn ĐGN họp với đại diện BCN Khoa và Trung tâm ĐBCL&KT để thống nhất chương trình KSCT.

- Ký biên bản KSSB

Đoàn ĐGN,

Đại diện BCN Khoa,

Phụ trách Bộ môn,Trung tâm ĐBCL&KT

 

CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT CHÍNH THỨC

Thời gian: 29 – 31/5/2019 (3 ngày)
Thành phần: Tất cả thành viên Đoàn ĐGN
Địa điểm: Khoa Quốc tế - ĐHQGHN, Làng sinh viên HACINCO, 79 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Lịch làm việc:

Thời gian

Công việc

Thành phần

Địa điểm/ ghi  chú

Ngày làm việc thứ nhất: 29/05/2019 (Thứ Tư)

8:00 – 10:00

Nghiên cứu hồ sơ, minh chứng

Đoàn ĐGN

Phòng …

 

 

 

 

 

10:00 – 10:45

Lễ khai mạc

  • Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
  • Đại diện Khoa phát biểu, giới thiệu ngắn gọn về Khoa;
  • Đại diện lãnh đạo Trung tâm KĐCLGD phát biểu;
  • Đại diện Đoàn ĐGN phát biểu;
  • Đại diện Bộ môn giới thiệu về CT KDQT, quá trình và kết quả TĐG.

 

Thành phần tham dự: Đoàn ĐGN, Lãnh đạo Khoa, Bộ môn, HĐTĐG, lãnh đạo các đơn vị chức năng, GV

 

 

 

 

Phòng …

 

10:45 – 11:45

Phỏng vấn lãnh đạo Khoa, Bộ môn, Hội đồng KH&ĐT

 

Đoàn ĐGN

 

Phòng …

11:45 – 13:00

Nghỉ trưa

 

 

 

13:00 – 14:00

 

Dự giờ giảng

 

 

Đoàn ĐGN

Khoa cung

cấp lịch giảng và cử nhân sự dẫn Đoàn

14:15 – 15:15

Phỏng vấn nhóm viết BCTĐG

 

Phòng …

 

15:30 – 16:30

Phỏng vấn giảng viên

 

 

Nhóm 1

Đoàn ĐGN

Phòng …

Nhóm 2

Đoàn ĐGN

Phòng …

16:30 – 17:30

- Đoàn làm việc nội bộ

Đoàn ĐGN

 

 

Thời gian

Công việc

Thành phần

Địa điểm/ ghi chú

 

- Tiếp cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên, nhân viên, người học tự do đến gặp đoàn (nếu có).

 

 

Ngày làm việc thứ hai: 30/5/2019 (Thứ Năm)

8:00 – 9:00

Nghiên cứu hồ sơ, minh chứng

Đoàn ĐGN

 

 

 

 

 

 

9:00 – 10:00

Phỏng vấn lãnh đạo phòng ban, trung tâm, thư viện, đoàn thể

 

 

Nhóm 1: Phòng Đào tạo, Trung tâm Đào tạo và CGTT, Phòng TC-HC, Phòng CTHSSV, Trung tâm ĐBCL&KT

 

 

Đoàn ĐGN

 

Nhóm 2: Phòng Đào tạo, Phòng TC- HC, Phòng CTHSSV, Phòng KHCN&HTPT, Trung tâm ĐBCL&KT, Thư viện Khoa

 

 

Đoàn ĐGN

 

 

 

 

 

 

10:15 – 11:15

Phỏng vấn đội ngũ hỗ trợ

 

 

Nhóm 1: Phòng Đào tạo, Trung tâm Đào tạo và CGTT, Phòng TC-HC, Phòng CTHSSV, Trung tâm ĐBCL&KT

 

 

Đoàn ĐGN

 

 

Phòng …

Nhóm 2: Phòng Đào tạo, Phòng TC- HC, Phòng CTHSSV, Phòng KHCN&HTPT, Trung tâm ĐBCL&KT, Thư viện Khoa

 

 

Đoàn ĐGN

 

 

Phòng …

 

 

11:15 – 12:15

Phỏng vấn nhà tuyển dụng (20 người)

 

 

Nhóm 1

Đoàn ĐGN

Phòng …

Nhóm 2

Đoàn ĐGN

Phòng …

12:15 – 13:00

Nghỉ trưa

 

 

 

 

13:00 – 14:00

Phỏng vấn sinh viên (30 người)

 

 

Nhóm 1

Đoàn ĐGN

Phòng …

Nhóm 2

Đoàn ĐGN

Phòng …

14:15 – 15:15

Phỏng vấn cựu sinh viên (30 người)

 

 

Lên đầu trangLên đầu trang