Danh Mục Thông Báo

Kế hoạch tổ chức chương trình "Kết nối - Giao thương Cựu sinh viên ĐHQGHN"

3/17/2017 2:32:18 PM
Tiếp tục triển khai có hiệu quả hoạt động Cựu sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), nhằm thắt chặt và phát triển mạng lưới cựu sinh viên ĐHQGHN, Câu lạc bộ cựu sinh viên ĐHQGHN tổ chức chương trình “Kết nối – Giao thương Cựu sinh viên ĐHQGHN”.

1. Thời gian và địa điểm tổ chức
Thời gian: 02 ngày. Dự kiến ngày 25-26/3/2017.
Địa điểm: Mộc Châu, Sơn La.

2.  Nội dung
- Kết nối, giao thương các cựu sinh viên ĐHQGHN;
- Giới thiệu Chương trình Học bổng Cựu sinh viên ĐHQGHN;
- Góp ý về hoạt động của CLB trong năm 2017 và giai đoạn tiếp theo.

3. Kinh phí:  3.000.000đ/người

4. Hình thức đăng ký:
- Đăng ký online:

- Chuyển khoản:
Số tài khoản: 21510001833587 tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy.
Chủ TK: Ngô Hà Trang.
Nội dung: Tham gia Chương trình Kết nối - giao thương CSV.
Lên đầu trangLên đầu trang