Danh Mục Thông Báo

Hướng dẫn tiếp nhận du học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 có nguyện vọng về nước học tập

7/31/2020 10:08:31 PM

Thực hiện công văn số 2582/BGDĐT-GDHĐ ngày 15/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp nhận du học sinh Việt Nam và sinh viên quốc tế không tiếp tục học tập ở nước ngoài do dịch Covid-19, Đại học Quốc gia Hà Nội đã có công văn số 2092/ĐHQGHN-ĐT ngày 17/7/2020 đề nghị các đơn vị công bố trên trang thông tin điện tử các chương trình đào tạo giảng dạy bằng tiếng nước ngoài do ĐHQGHN cấp bằng, các chương trình trao đổi, công nhận tín chỉ, các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài phù hợp với điều kiện tuyển sinh và năng lực đào tạo của đơn vị, hướng dẫn thủ tục và xem xét tiếp nhận du học sinh.

Xem toàn văn văn bản hướng dẫn tại ĐÂY

Lên đầu trangLên đầu trang