Hướng dẫn điền Phiếu điều chỉnh nguyện vọng xét ĐH, CĐ 2017 7/4/2017 2:15:08 PM Xem:605 Tác giả:VNU - International School Trình bày:VNU-IS
Mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh ĐKXT 01 lần trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức: trực tuyến hoặc bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT
Lên đầu trangLên đầu trang