Danh Mục Sự Kiện

Hội thảo về “Hoạt động giảng dạy trực tuyến”

9/3/2021 10:48:24 AM

Được triển khai đồng thời với công tác tổ chức đào tạo trực tiếp (offline), hoạt động giảng dạy và đào tạo trực tuyến (offline) đã được chính thức triển khai tại Khoa Quốc tế từ tháng 04 năm 2020. Đến nay, phương thức này đã trở thành một trong những giải pháp tổ chức đào tạo chính thức, hiệu quả của Khoa Quốc tế nhằm đáp ứng với rất nhiều thay đổi nhanh chóng từ ảnh hưởng của đại dịch thế giới COVID; xu thế ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo; và nhu cầu đào tạo của người học với các hình thức tổ chức đa dạng.

Với mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng và hoàn thiện hệ thống tổ chức đào tạo trực tuyến tại Khoa, nhằm hỗ trợ hiệu quả các thầy, cô thực hiện nhiệm vụ này, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo về “Hoạt động giảng dạy trực tuyến” lần 1 năm học 2020-2021. Hội thảo sẽ là dịp để toàn thể giảng viên, cán bộ Khoa Quốc tế, các chuyên gia bên ngoài Khoa gặp gỡ, chia sẻ kết quả và kinh nghiệm của chính mình trong hoạt động giảng dạy trực tuyến. Các kết quả thu được từ Hội thảo sẽ là những tài liệu tham khảo hữu ích để nhân rộng điển hình trong hoạt động giảng dạy trực tuyến tại Khoa trong thời gian tới.

Các nội dung chính của Hội thảo dự kiến như sau:

- Tổng kết kết quả tổ chức đào tạo trực tuyến Khoa Quốc tế năm học 2020-2021 và định hướng năm học 2021-2022;

- Tham luận chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy trực tuyến của giảng viên Khoa Quốc tế

- Thảo luận về các nội dung, giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy và hỗ trợ giảng viên, người học trong hoạt động đào tạo trực tuyến.

Lên đầu trangLên đầu trang