Danh Mục Thông Báo

Hội thảo trực tuyến "Data Science: How do I start?"

6/10/2021 9:03:08 AM

Trường Đại học HELP, Malaysia, tổ chức hội thảo trực tuyến dành cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và những người quan tâm đến lĩnh vực Khoa học dữ liệu, cụ thể như sau:

Chủ đề: "Data Science: How do I start?"

Thời gian: Thứ Bảy, ngày 12 tháng 6 năm 2021, từ 13:00 - 14:30, giờ Việt Nam

Hình thức: Trực tuyến qua Zoom

Link đăng ký: https://bit.ly/3vL8qiF

Lên đầu trangLên đầu trang