Hội thảo quốc tế "Tài chính - ngân hàng tại Việt Nam" năm 2016 11/29/2016 9:46:43 AM Xem:820 Tác giả:VNU - International School Trình bày:VNU-IS

Trong hai ngày 17 – 18/11/2016, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp cùng Hội các Nhà khoa học và Chuyên gia Việt Nam tại Pháp (AVSE), Cộng đồng Quốc tế cho sự Phát triển Kinh tế Tài chính (ISAFE) tổ chức Hội thảo quốc tế “Tài chính - Ngân hàng tại Việt Nam” năm 2016 (VSBF-2016). Các đơn vị hỗ trợ tổ chức Hội thảo gồm có Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Trường thương mại Troyes (Groupe ESC Troyes), Khoa Quản trị kinh doanh – ĐHQGHN và Trường Kinh doanh IPAG (IPAG Business School).

Hội thảo quốc tế “Tài chính - Ngân hàng tại Việt Nam” năm 2016 là một trong những hoạt động lớn của chương trình Thu hút học giả quốc tế của ĐHQGHN đặt tại Khoa Quốc tế. Hội thảo cũng được xem là điểm nhấn quan trọng của Tuần lễ quốc tế do Khoa tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. 

Lên đầu trangLên đầu trang