Danh Mục Thông Báo

Hội thảo quốc tế “Knowledge and Systems Engineering” lần thứ 12 (KSE 2020)

5/27/2020 2:32:19 PM

Hội thảo quốc tế “Knowledge and Systems Engineering” lần thứ 12 (KSE 2020) là nơi các nhà khoa học trình bày, thảo luận và trao đổi các nghiên cứu, những đổi mới và các ứng dụng trong lĩnh vực kỹ thuật. Thông qua hội thảo, các nhà khoa học sẽ chia sẻ những kết quả nghiên cứu, ứng dụng thực tế để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này. 

Hội thảo sẽ được tổ chức tại Cần Thơ. Đơn vị đồng tổ chức là Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Hội thảo diễn ra từ 12 – 14/11/2020.

Ban tổ chức hội thảo mời gửi bài nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng về các chủ đề sau:

 • Knowledge management, representation, and reasoning
 • Machine learning theory and applications
 • Data science and knowledge engineering
 • Natural language processing and text mining
 • Image processing and pattern recognition
 • Data and information fusion
 • Bioinformatics and computational biology
 • Human computer interaction
 • System engineering
 • Software engineering
 • Web services
 • Internet of things
 • Cloud computing
 • Information security

Các bài nghiên cứu phải được gửi dưới định dạng PDF, giống theo mẫu hướng dẫn có sẵn của IEEE. Bài không được dài quá 6 trang bao gồm cả tài liệu tham khảo. Ngoài phiên hội nghị chính, KSE 2020 cũng mời các nhà khoa học gửi bài nghiên cứu đến các phiên đặc biệt. Danh sách các phiên đặc biệt sẽ được công bố trực tuyến.

Tất cả các bài nghiên cứu gửi đến hội thảo sẽ được 3 học giả đánh giá dựa trên các tiêu chí như: tính nguyên bản, chất lượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu. Kỷ yếu hội thảo sẽ được IEEE xuất bản và lập chỉ mục (indexed) bởi “DBLP computer science bibliography” và các thư viện kỹ thuật số trực tuyến khác. Bài nghiên cứu được chấp nhận để xuất bản trên các tạp chí khoa học uy tín thuộc hệ thống ISI/SCOPUS.

Thông tin chi tiết xem tại ĐÂY

Lên đầu trangLên đầu trang