Danh Mục Thông Báo

Hội thảo quốc tế “Dạy và học ngoại ngữ gắn với chuyên ngành trong bối cảnh hội nhập quốc tế - Lý luận và thực tiễn”

6/19/2018 2:14:02 PM
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020 tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Dạy và học ngoại ngữ gắn với chuyên ngành trong bối cảnh hội nhập quốc tế - Lý luận và thực tiễn”

Thời gian: 17/11/2018 (cả ngày)

Địa điểm: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN, số 1 Phạm Văn Đồng – Cầu Giấy – Hà Nội

Nội dung
+ Trình bày và thảo luận những kiến thức cập nhật về lý luận về dạy/học ngoại ngữ gắn với chuyên ngành trên cơ sở thực tiễn trong nước và quốc tế;
+ Tìm hiểu những cách làm hay trong thực tiễn dạy/học ngoại ngữ gắn với chuyên ngành để áp dụng ở Việt Nam một cách có chọn lọc, phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam. 

Ngôn ngữ sử dụng trong Hội thảo: tiếng Việt và tiếng Anh, có phiên dịch đồng thời

Cán bộ, giảng viên quan tâm xem thông tin chi tiết về Hội thảo, thể lệ đăng bài cũng như quyền lợi thi tham gia Hội thảo tại link sau: 

Lên đầu trangLên đầu trang