Danh Mục Thông Báo

Hội thảo quốc tế “Công nghệ tài chính trong nền kinh tế thông minh”

6/17/2019 3:39:41 PM

Hội thảo quốc tế “Công nghệ tài chính trong nền kinh tế thông minh” sẽ diễn ra vào ngày 20/06/2019 tại hội trường Nguyễn Văn Đạo - ĐHQGHN. Nội dung của hội thảo tập trung phân tích những đổi mới công nghệ tài chính và tương lai của các dịch vụ tài chính số, cũng như nhận diện hệ sinh thái dịch vụ tài chính hiện đại hay cách thức khởi nghiệp trong lĩnh vực này.

Công nghệ tài chính (Fintech) đang phát triển nhanh và mạnh mẽ, làm thay đổi sâu sắc phương thức và mô hình kinh doanh, cũng như tác động đến hành vi của các chủ thể tham gia thị trường (các nhà cung ứng dịch vụ khách hàng, các công ty cung cấp các dịch vụ bổ trợ, các cơ quan quản lý nhà nước liên quan). Những thay đổi này tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh mới, nhưng cũng hàm chứa nhiều rủi ro cho các chủ thể tham gia thị trường, và những thách thức đối với các tổ chức quản lý nhà nước về tài chính, tiền tệ và các tổ chức kinh doanh.Dưới sự bảo trợ của ĐHQGHN, Viện Quốc tế Pháp Ngữ (IFI) cùng với trường Đại học Quản trị Normandie (Cộng hòa Pháp) và Viện Phát triển Doanh nghiệp (VCCI) tổ chức Hội thảo quốc tế “CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH TRONG NỀN KINH TẾ THÔNG MINH” nhằm nhận diện những thách thức và cơ hội đối với lĩnh vực tài chính trong thời đại chuyển đổi số liên quan tới mọi mặt của đời sống, kinh tế – xã hội: khuôn khổ pháp lý; bảo mật và an toàn thông tin; những đòi hỏi về công nghệ, tổ chức kinh doanh các dịch vụ tài chính, cũng như những vấn đề đặt ra đối với người tiêu dùng, v.v.

Hội thảo chào đón các nhà nghiên cứu, nhà quản lý kinh tế, nhà kinh doanh, các bạn sinh viên và các chủ thể kinh tế khác quan tâm tham gia thảo luận một cách toàn diện về lĩnh vực đặc biệt quan trọng này.

Chủ đề chính của hội thảo:

Đổi mới công nghệ tài chính và tương lai của các dịch vụ tài chính số:

Những sáng kiến, ý tưởng và phát triển mới trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính số
Ngân hàng mở và Giao diện lập trình ứng dung (API): giải pháp sáng tạo linh hoạt cho trải nghiệm khách hàng
Tác động của Trí tuệ nhân tạo (AI) và Dữ liệu lớn (Big Data)
Công nghệ chuỗi khối (Blockchain), Tiền kỹ thuật số, Tiền điện tử và các ứng dụng khác trong lĩnh vực tài chính

Fintech và hệ sinh thái dịch vụ tài chính hiện đại:

Fintech, giải pháp thanh toán, thương mại điện tử, bán lẻ thông minh và nhận dạng
Cơ hội và thách thức của ngành dịch vụ tài chính và đối với ngân hàng truyền thống
Khuôn khổ pháp lý đối với Fintech trong ngành dịch vụ tài chính
Triển vọng hợp tác giữa các ngân hàng và công ty Fintech

Khởi nghiệp Fintech:

Mối quan hệ giữa Hành vi xã hội và Fintech
Khung pháp lý cho ngành Fintech
Khởi nghiệp và chiến lược phát triển Fintech
Thách thức về nguồn nhân lực chất lượng cao cho hệ sinh thái Fintech

Lên đầu trangLên đầu trang