Danh Mục Thông Báo

Hội thảo quốc tế “70 năm hợp tác Việt – Nga về giáo dục và khoa học”

9/11/2020 3:22:50 PM

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – LB Nga (Liên Xô trước đây), 65 năm giảng dạy tiếng Nga ở Đại học Quốc gia Hà Nội (trước đây là Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội) và kỷ niệm 10 măm thành lập Phòng đọc Thế giới Nga tại Hà Nội, Chi hội Hữu nghị Việt Nam - LB Nga tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Khoa Quốc tế - ĐHQGHN tổ chức Hội thảo quốc tế “70 năm hợp tác Việt – Nga về giáo dục và khoa học”. Hội thảo là diễn đàn khoa học góp phần tăng cường vị thế học thuật của ĐHQGHN trong mối quan hệ với các đối tác LB Nga, cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa cá nhân các nhà khoa học của Việt Nam với các đối tác LB Nga nói riêng và giữa ĐHQGHN với các cơ sở giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học của LB Nga nói chung. Hội thảo cũng góp phần phát triển mạng lưới học thuật, thúc đẩy hợp tác toàn diện trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, trao đổi học giả, sinh viên…giữa Việt Nam và LB Nga.

Thời gian: Ngày 19 tháng 10 năm 2020.
Địa điểm: Đại học Quốc gia Hà Nội (144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội). 
Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Việt, tiếng Nga, tiếng Anh.     
Ban tổ chức không thu lệ phí tham gia và đăng bài. 

CHỦ ĐỀ CHÍNH CỦA HỘI THẢO
•    Lịch sử quan hệ Việt – Nga; 
•    Giảng dạy tiếng Nga cho người Việt và tiếng Việt cho người Nga; 
•    Dịch thuật tiếng Nga; 
•    Hợp tác về văn hóa, nghiên cứu khoa học và đào tạo giữa Việt Nam, LB Nga và các nước nói tiếng Nga.

BAN TỔ CHỨC

CHI HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM

– LB NGA ĐHQGHN

KHOA QUỐC TẾ - ĐHQGHN

 1. GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Chi hội HNVN ĐHQGHN, Trưởng Ban Đào tạo ĐHQGHN – Đồng Trưởng Ban tổ chức

 1. PGS.TS. Lê Trung Thành, Chủ nhiệm Khoa - Đồng Trưởng Ban tổ chức

 1. GS.,TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Chủ tịch Hội đồng KH và ĐT trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN, nguyên Hiệu trưởng sáng lập trường ĐH Giáo dục – Phó Trưởng Ban tổ chức

 1.  TS.Trần Anh Hào, Phó Chủ nhiệm Khoa - Phó Trưởng Ban tổ chức

 1. GS.TS. Trung tướng, Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu khoa học quản lý và Quản trị An ninh phi truyền thống, ĐHQGHN, Nguyên Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân Việt Nam – Phó Trưởng Ban tổ chức

 1. PGS.TSKH. Nguyễn Tuyết Minh – Cố vấn chuyên môn, Phòng đọc Thế giới Nga tại Hà Nội - Phó Trưởng Ban tổ chức

 1. GS.TS. Phạm Quang Minh, Hiệu trưởng ĐH KHXH và NV, ĐHQGHN

 1. TS. Mai Nguyễn Tuyết Hoa – Phụ trách Phòng đọc Thế giới Nga tại Hà Nội

 1. PGS. TS Trần Quốc Bình – Trưởng phòng KHCN, trường ĐH KHTN, ĐHQGHN

 1. Ông Nguyễn Phan Quang, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính

 1. TS Lê Quang Minh – Viện Công nghệ Thông tin, ĐHQGHN

 1. Bà Nguyễn Thị Tân, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính

 1. TS Bùi Chí Trung – Trung tâm Báo chí, trường ĐH KHXH và NV, ĐHQGHN

 1. Bà Đặng Thị Thuỳ Diễm, Phòng KHCN&HTPT – Thư ký

 1. TS. Cấn Thị Thanh Hương, Ban Đào tạo, ĐHQGHN  - thư ký

 

HÌNH THỨC THAM GIA
•     Gửi bài đăng trên kỷ yêu/tạp chí Hội thảo.
•     Tham gia báo cáo tại Hội thảo.
•     Tham dự Hội thảo.

 

ĐIỀU KIỆN THAM GIA HỘI THẢO
•    Báo cáo viên: điền thông tin đăng ký (theo mẫu số 1), gửi tóm tắt (theo mẫu số 2) và toàn văn báo cáo (theo mẫu số 3). 
•    Tác giả bài báo: điền thông tin đăng ký (theo mẫu số 1) và  báo (theo mẫu số 4).
•    Tham dự Hội thảo: điền thông tin đăng ký (theo mẫu số 1).

 

CÁC MỐC THỜI GIAN
•    Đăng ký tham dự Hội thảo: trước ngày 30 tháng 9 năm 2020.
•    Đăng ký tham luận: trước ngày 8 tháng 10 năm 2020.
•    Gửi bài báo: trước ngày 19 tháng 10 năm 2020. 

Các bài báo cáo tại Hội nghị và sau khi phản biện sẽ được đăng trên Kỷ yếu Hội thảo quốc tế có chỉ số ISSN. Các bài báo viết bằng tiếng Nga hoặc tiếng Anh (sau khi được phản biện) sẽ được lựa chọn để gửi đăng trên tạp chí khoa học của Trường Đại học Tổng hợp Viễn Đông LB Nga (FEFU). 
 

ĐỊNH DẠNG TRÌNH BÀY BÁO CÁO
Đặt lề (margin): trên: 2,5 cm, dưới: 2,5 cm, phải: 2,5 cm, trái: 3,5 cm. 
Tiêu đề: font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, in đậm, căn giữa, cách dòng: Single, trước dòng và sau dòng: 0 pt.
Tên tác giả; đơn vị công tác: font chữ Times New Roman, cỡ chữ 11, in nghiêng, căn giữa, cách dòng: single, trước dòng và sau dòng: 0 pt. 
Nội dung báo cáo: font chữ Times New Roman, cỡ chữ: 12, cách dòng: multiple 1,1, trước dòng: 0 pt, sau dòng: 6 pt, căn đều hai bên.
Giữa các phần (Tiêu đề; Tên tác giả, đơn vị công tác; Nội dung báo cáo) để 01 dòng trống.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Mọi thông tin liên hệ xin gửi tới: thư ký Hội thảo - TS. Cấn Thị Thanh Hương (huongctt@vnu.edu.vn) hoặc TS. Mai Nguyễn Tuyết Hoa (hoamnt@isvnu.vn), gửi bản sao cho Đồng Trưởng Ban tổ chức - GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức (ducnd@vnu.edu.vn).

Điện thoại liên hệ: +84-37547978

Tải thư mời Hội thảo tại ĐÂY

Mẫu đăng ký hội thảo tải tại ĐÂY
 

Lên đầu trangLên đầu trang