Danh Mục Thông Báo

Hội thảo quốc tế “The 2nd International Conference on Human-centered Artificial Intelligence 2021”

5/27/2021 4:46:04 PM

Với mong muốn tiếp tục mở ra cơ hội giao lưu, trao đổi chuyên môn học thuật và tạo điều kiện công bố quốc tế đến gần hơn đối với các học giả, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội thảo quốc tế “Trí tuệ kinh doanh” - “The 2nd International Conference on Human-centered Artificial Intelligence 2021” (viết tắt Computing4Human 2021) tại Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam, vào tháng 10 năm 2021. 

Ban Tổ chức Hội thảo Computing4Human 2021 kính mời các nhà khoa học tham gia viết bài về các chủ đề sau: Smart Infrastructure, Smart Healthcare, Secure and Green IoT Communications, Explainable Recommendation, Retrieval và Business Intelligence. Trong đó Khoa Quốc tế sẽ tham gia chủ trì Phiên “Business Intelligence”.

Các bài nghiên cứu gửi về Hội thảo được chấp nhận sẽ được đăng trên CEUR Workshop Proceeding được chỉ mục tại Scopus và Google Scholar. Ngoài ra các bài xuất sắc được chọn sẽ được xuất bản trong các số đặc biệt (special issue) của tạp chí quốc tế "Concurrency and Computation - Practice and Experiencethuộc danh mục SCI(E).

Dưới đây là một số cột mốc thời gian quan trọng:
-    Hạn cuối nộp bài tham dự: 15/7/2021;
-    Thông báo kết quả phản biện: 15/8/2021;
-    Hạn cuối đăng ký tham dự: 30/9/2021;
-    Ngày dự kiến diễn ra hội thảo: 28-29/10/2021.

Ban Tổ chức hội thảo rất mong nhận được sự đóng góp và tham dự của tất cả các chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên, và các nghiên cứu sinh các lĩnh vực liên quan từ nay đến hết ngày 2/7/2021

Các bài nộp sẽ được đưa vào quy trình phản biện ngay khi nộp theo địa chỉ: http://due.udn.vn/vi-vn/computing4human
 

Lên đầu trangLên đầu trang