Hội thảo Hệ thống xếp hạng đối sánh chất lượng đại học do Việt Nam phát triển

10/2/2021 9:38:19 PM
Ngày 27/9/2021, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức Hội thảo trực tuyến về Hệ thống xếp hạng đối sánh do Việt Nam phát triển mang tên “University Performance Metrics” (UPM).

Đây là sản phẩm của nhóm nghiên cứu do GS.TS Nguyễn Hữu Đức (nguyên Phó giám đốc ĐHQGHN), TS Võ Đình Hiếu, TS Nghiêm Xuân Huy, ThS Nguyễn Hữu Thành Chung của ĐHQGHN thực hiện, dưới sự tài trợ của Chương trình Khoa học Giáo dục cấp quốc gia do Bộ Giáo dục – Đào tạo chủ trì. 

Hội thảo xếp hạng đối sánh do Việt Nam phát triển thu hút sự quan tâm của các cán bộ, giảng viên Khoa Quốc tế.

Tại buổi làm việc, GS Nguyễn Hữu Đức – người sáng lập nhóm nghiên cứu UPM – chia sẻ, hiện nay trên thế giới có rất nhiều bảng xếp hạng khác nhau, nhưng chủ yếu chỉ quan tâm đến các trường đại học nghiên cứu và nhóm 1.000 trường đại học xuất sắc hàng đầu thế giới, tức khoảng 3% số trường đại học được xếp hạng. Như vậy, 97% trường còn lại (khoảng 28.000 trường) sẽ không có “sân khấu” nào để tự đánh giá về những đóng góp của mình cho sự phát triển của kinh tế - xã hội. Vì thế, bộ tiêu chí UPM ra đời với mục tiêu tiếp cận đến số đông các trường đại học. Điều UPM hướng tới không phải xếp hạng mà là công cụ để các trường đại học đối sánh với chuẩn. UPM cung cấp một bộ công cụ để các trường “tự khám sức khỏe”, tự đánh giá và định vị chính mình. Hệ thống giúp các cơ sở giáo dục đại học xác định, quản trị mục tiêu chiến lược, hướng tới đạt chuẩn top 100 của đại học châu Á với nhiều tiêu chí gắn với các mốc chuẩn của đại học định hướng nghiên cứu, quy định tại Nghị định 99/2019/NĐ-CP của Việt Nam hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục đại học.

Hệ thống UPM tiếp cận theo xu hướng đối sánh và gắn sao, theo đó, các trường đại học có thành tích gần nhau được xếp cùng một nhóm và gắn từ 1-5 sao. Trên cơ sở lõi xếp hạng truyền thống, UPM phát triển thêm các tiêu chí đặc trưng của đại học trong kỷ nguyên 4.0. Cụ thể, UPM gồm 8 nhóm lĩnh vực và 54 tiêu chí. Mỗi lĩnh vực có mốc chuẩn và trọng số riêng với tổng cộng là 1000 điểm. 8 nhóm lĩnh vực lần lượt là: Quản trị chiến lược (5 tiêu chí, trọng số 6%), Đào tạo (15 tiêu chí, trọng số 35%), Nghiên cứu (4 tiêu chí, trọng số 20%), Đổi mới sáng tạo (4 tiêu chí, trọng số 11%), Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo (4 tiêu chí, trọng số 6%), CNTT và tài nguyên số (10 tiêu chí, trọng số 10%), Mức độ quốc tế hóa (9 tiêu chí, trọng số 6%) và Phục vụ cộng đồng (3 tiêu chí, trọng số 6%).

Việc tham gia đối sánh theo bộ tiêu chuẩn UPM là một cơ hội rất tốt để Khoa xác định một cách chi tiết những điểm mạnh và điểm yếu của mình.

Theo đó, các trường đại học (đặc biệt là các đại học định hướng nghiên cứu) đạt chuẩn 5 sao là các trường đã có khả năng tiếp cận nhóm 100 châu Á, có chất lượng hàng đầu quốc gia và bắt đầu có uy tín quốc tế. Các đại học 4 sao là các có uy tín trong nước và khu vực. Các trường đại học 3 sao thực hiện tốt chức năng đào tạo theo phân khúc thị trường và có thể tham gia vào việc trao đổi sinh viên trong khu vực. Đến nay, đã có gần 40 trường đại học Việt Nam và ASEAN tự nguyện tham gia sử dụng bộ tiêu chí UPM để đối sánh chất lượng. 

Đối với Khoa Quốc tế, việc tham gia đối sánh theo bộ tiêu chuẩn UPM là một cơ hội rất tốt để Khoa xác định một cách chi tiết những điểm mạnh và điểm yếu của mình, nhận biết mức độ phát triển trong mỗi lĩnh vực cụ thể, vận dụng các tiêu chuẩn, tiêu chí mà hệ thống đối sánh UPM xây dựng để phát triển chiến lược của nhà trường.

Huy Đăng
Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

Lên đầu trangLên đầu trang