Danh Mục Thông Báo

Hội thảo "Global Think Tank for our Thriving Planet"

11/9/2021 9:51:20 PM

Trường Đại học Humber, Canada, tổ chức Hội thảo trực tuyến "Global Think Tank for our Thriving Planet" nhân Tuần lễ giáo dục quốc tế với nội dung cụ thể như sau:

Nội dung của Hội thảo: những lợi ích của giáo dục quốc tế và đóng góp của sinh viên trong việc nâng cao hiểu biết về giao thoa văn hoá.

Các hoạt động chính: sinh viên sẽ tham dự 03 phiên thảo luận bàn tròn trực tuyến để thảo luận và đưa ra những giải pháp giải quyết các vấn đề toàn cầu. 

Thời gian tổ chức:  02 tuần, từ 18/11 đến 02/12/2021.  

Trường Đại học Humber sẽ cấp 10 suất tham dự cho sinh viên của Khoa Quốc tế tham gia chương trình, đăng ký tại ĐÂY

Lên đầu trangLên đầu trang