Danh Mục Sự Kiện

Hội thảo "Gắn kết đào tạo với khoa học và công nghệ để thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0"

11/6/2020 5:09:57 PM

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Ban Chủ nhiệm nhiệm vụ 844.24.NV02.VNU.24-19: “Hỗ trợ hoạt động, liên kết của các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức chính trị - xã hội” thuộc Đề án 844 tổ chức hội thảo khoa học về khởi nghiệp trong các trường đại học, với chủ đề "Gắn kết đào tạo với khoa học và công nghệ để thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0".

Thời gian: 08h30, thứ Ba, ngày 10/11/2020. 
Địa điểm: Phòng Hội thảo, Không gian Văn hóa Đông Tây, Làng Sinh viên Hacinco, 79 Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân, Hà Nội 

Các chủ đề tham luận của hội thảo bao gồm:
- Các đặc tính của cuộc CMCN 4.0 và sự tác động tới hoạt động đào tạo tại các trường đại học;
- Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với nghiên cứu khoa học ở trường đại học;
- Gắn kết hoạt động đào tạo với hoạt động nghiên cứu khoa học trong bối cảnh  CMCN 4.0;
- Giáo dục khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các trường đại học trong bối cảnh CMCN 4.0;
- Áp dụng mô hình CDIO và mô hình SRIC trong đổi mới hoạt động đào tạo tại trường đại học;
- Đào tạo khởi nghiệp đỏi mới sáng tạo trong trường đại học gắn với giá trị của hệ sinh thái khởi nghiệp.

 

Lên đầu trangLên đầu trang