Danh Mục Thông Báo

Hội nghị tập huấn chuyên đề giới thiệu các quy định của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Nafosted)

9/24/2017 2:57:36 PM

 Phòng KHCN&HTPT xin thông báo tới CBGV Khoa Quốc tế về việc Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Nafosted) tổ chức “Hội nghị Tập huấn chuyên đề giới thiệu các quy định của Quỹ và Hội nghị khoa học báo cáo một số kết quả nghiên cứu do Quỹ tài trợ”.

- Thời gian: ngày 06/10/2017

- Địa điểm: Hà Nội

- Mục đích:

+ Cung cấp thông tin về các chương trình tài trợ, hỗ trợ cũng như kết nối của Quỹ nói chung.

+ Giới thiệu và hướng dẫn các quy định của chương trình cho vay theo TT14/2016/TT-BKHCN.

+ Tạo diễn đàn để nhà khoa học trao đổi các kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm công bố quốc tế.

Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của đại diện Nhà xuất bản Wiley giới thiệu về một số kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết cho việc công bố quốc tế cũng như một số công cụ hỗ trợ hữu ích tới các nhà khoa học, các nhà quản lý khoa học và công nghệ.

Các CBGV quan tâm xem chi tiết tại file đính kèm và đăng ký tham gia Hội nghị tại link sau:

http://www.nafosted.gov.vn/vi/news/Tin-hoat-dong-cua-Quy/Thong-bao-to-chuc-Hoi-nghi-thang-10-nam-2017-308/

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHX9KXPpT64B4vF3b1Z5qk2ks5AgWkEUx4aduZjR2fReLAdA/viewform

Lên đầu trangLên đầu trang