Danh Mục Thông Báo

Học bổng Tiến sĩ của Trường Đại học Cork, Cộng hoà Ireland

4/10/2017 8:57:15 AM
1. Thông tin về học bổng và thời gian đào tạo:
- Đơn vị cấp học bổng: Trường Đại học Cork, Cộng hoà Ireland. Trường Đại học Cork đứng thứ 233 trong Bảng xếp hạng đại học thế giới QS và đứng thứ 3 tại Ireland.
- Thời gian đào tạo: 04 năm
- Thời gian khai giảng: tháng 9/2017
- Giá trị học bổng:
+ Miễn học phí toàn khóa học.
+ Phụ cấp nghiên cứu: 16,000€/năm (căn cứ tiến độ và chất lượng nghiên cứu).
- Lĩnh vực nghiên cứu: Phát triển nguồn nhân lực; Quản lí tài năng; Quản trị nhân sự quốc tế; Hành vi tổ chức.
- Hồ sơ dự tuyển:
+ CV chi tiết về các chứng chỉ, bằng cấp
+ Bài luận nghiên cứu khoảng 2.000 từ (không kể tài liệu tham khảo) với các nội dung chính: tính cấp thiết của đề tài, câu hỏi nghiên cứu chính, tổng quan nghiên cứu sơ bộ, phạm vi và phương pháp nghiên cứu...

2.  Điều kiện dự tuyển:
- Học vấn:
+ Bằng Cử nhân loại khá trở lên (tương đương với mức “Second Class Honours, Grade I” theo Hệ thống giáo dục Ireland).
+ hoặc Bằng Thạc sĩ loại khá trở lên.
- Tiếng Anh:
+ IELTS từ 6.5 trở lên (điểm thành phần từ 5.5 trở lên).
+ hoặc TOEFL từ 90 trở lên (điểm thành phần tối thiểu: Nghe: 17; Nói; 20; Đọc 18; Viết: 17).

- Thời hạn đăng kí: Thứ Sáu, 12/5/2017
- Địa chỉ liên hệ: GS. Anthony McDonnell (anthony.mcdonnell@ucc.ie) và TS. Ronan Carbery (ronan.carbery@ucc.ie)


Lên đầu trangLên đầu trang