Danh Mục Thông Báo

Hội thảo đề tài Nhà nước BĐKH.30/16-20

8/18/2020 9:28:55 PM

Ngày 21/8/2020, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức Hội thảo đề tài Nhà nước BĐKH.30/16-20: “Nghiên cứu thiết kế mạng thông tin cảm biến không dây đa chặng và xây dựng cổng thông tin tích hợp hệ thống quan trắc môi trường và một số yếu tố khí tượng thủy văn phục vụ giám sát môi trường và cảnh báo thiên tai”, thuộc “Chương trình Khoa học và Công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nghiên và môi trường giai đoạn 2016-2020”, mã số BĐKH.30/16-20 do Khoa Quốc tế là đơn vị chủ trì thực hiện.

Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ 6, ngày 21 tháng 8 năm 2020

Địa điểm: Trung tâm văn hóa ULIS Jonathan KS Choi (Sunwah), 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Nội dung Hội thảo: Lấy ý kiến tham vấn của các đơn vị quản lý nhà nước, chuyên gia trong lĩnh vực tài nguyên môi trường về phương pháp thiết kế mạng thông tin cảm biến không dây đa chặng và xây dựng cổng thông tin tích hợp hệ thống quan trắc môi trường và một số yếu tố khí tượng thủy văn phục vụ giám sát môi trường và cảnh báo thiên tai

Chương trình hội thảo:

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

8h00 – 8h30

Đăng ký đại biểu

Nhóm thực hiện đề tài

8h30 – 8h40

Giới thiệu đại biểu và chương trình hội thảo

Ban tổ chức

8h40 – 08h50

Phát biểu khai mạc Hội thảo

Đại diện Lãnh đạo Khoa Quốc tế, PGS. TS. Nguyễn Văn Định, Chủ trì Hội thảo

8h50 – 8h55

Chụp ảnh lưu niệm

 

8h55 – 9h10

Trình bày tóm tắt về mục tiêu của đề tài và các phương pháp tiếp cận trong việc ứng dụng mạng cảm biến không dây và xây dụng hệ thống thông tin quan trắc các yếu tố môi trường phục vụ giám sát môi trường và cảnh báo thiên tai.  

PGS. TS. Lê Trung Thành, Chủ nhiệm đề tài

9h10 – 9h25

Trình bày một số kết quả đã đạt được của đề tài

ThS. Nguyễn Anh Tuấn, thư ký đề tài

9h25 – 9h40

Trình bày một số hướng phát triển của đề tài

PGS. TS. Lê Trung Thành, Chủ nhiệm đề tài

9h40 – 9h55

Trình bày báo cáo tham luận về phương pháp chế tạo nút mạng cảm biến trong mạng cảm biến không dây đa chặng.

PGS. TS. Trần Đức Tân, Trường Đại học Phenika

09h55 – 10h10

Trình bày ứng dụng mạng cảm biến không dây vào một số lĩnh vực

PGS. TS Nguyễn Thanh Tùng, Bộ môn KHTN&CN, Khoa Quốc tế, ĐHQGHN

10h10 – 10h25

Trình bày hiện trạng các công nghệ sử dụng trong lĩnh vực quan trắc khí tượng, thủy văn tại Đài khí tượng thủy văn, Khu vực Đồng bằng Bắc bộ

Đại diện Đài KTTV, Khu vực Đồng bằng Bắc bộ

10h25 – 10h40

Nghỉ giải lao

 

10h40 – 11h20

Các ý kiến thảo luận tại hội thảo

Các đại biểu tham dự

11h20 – 11h30

Kết luận và bế mạc hội thảo

PGS. TS. Nguyễn Văn Định, Chủ trì Hội thảo

Lên đầu trangLên đầu trang