Danh Mục Thông Báo

Hội thảo “Đặc tính an toàn của trái phiếu Chính phủ Việt Nam”

8/9/2021 9:04:00 PM

Ngày 12/8/2021, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức Hội thảo đề tài thuộc Chương trình Nghiên cứu cơ bản trong Khoa học xã hội và nhân văn của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) “Đặc tính an toàn của trái phiếu Chính phủ Việt Nam”, mã số 502.01-2020.17.
- Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ Năm, ngày 12 tháng 8 năm 2021
- Địa điểm: Hội thảo tổ chức trực tuyến qua MS Team
- Link đăng ký tham dự tại ĐÂY

- Nội dung hội thảo: Hội thảo tập trung vào việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của các nhà nghiên cứu về các yếu tố định hình đặc tính an toàn của trái phiếu Chính phủ Việt Nam đối với các nhà đầu tư, gồm các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước
- Các chủ đề trình bày tại hội thảo : 
+ Đặc tính an toàn của trái phiếu Chính phủ: tổng quan lý thuyết và một số kết quả gần đây 
+ Đặc tính an toàn của trái phiếu Chính phủ: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý đối với Việt Nam

 

Lên đầu trangLên đầu trang