Giới thiệu về câu lạc bộ truyền thông

3/1/2016 9:19:04 AM
CLB TT 2.jpg
CLB Truyền Thông thuộc Ban truyền thông, chuyên phụ trách toàn bộ về mảng truyền thông cho tất cả các sự kiện, phụ trách đối ngoại và phát ngôn viên cho Đoàn Khoa.
Lên đầu trangLên đầu trang