Giới thiệu về câu lạc bộ hỗ trợ học tập

3/1/2016 9:18:12 AM

Thành lập: 14/09/2014

Thành viên chính thức: 6 người

Cộng tác viên: 10 người

CLB ISupport4.jpg

Một số hoạt động của câu lạc bộ

- Hội thảo ra mắt câu lạc bộ Hỗ trợ học tập Tiếng Anh iSupport và giao lưu trao đổi định hướng phong cách học tập cho tân sinh viên (tháng 4, 2014)

CLB ISupport3.jpg

- Giao lưu Đoàn viên K13

- Chương trình Friendship Week

- Thăm và hỗ trợ trẻ em tại Làng Trẻ em Hòa Bình, Thanh Xuân

- Hoạt động hỗ trợ kỹ năng học Tiếng Anh hang tuần theo chủ đề
Lên đầu trangLên đầu trang