Giảng viên Trường Đại học Nantes giảng dạy tại Khoa Quốc tế

5/4/2019 3:33:34 PM
Từ ngày 2/5 - 5/5/2019, ThS. Philippe Florentin, giảng viên Trường Đại học Nantes, Cộng hoà Pháp, sẽ sang giảng dạy tại Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

ThS. Philippe Florentin giảng dạy môn Ký gửi giao dịch tài chính và kiểm toán nội bộ cho học viên lớp FBA 10, chương trình Thạc sỹ Ngân hàng, Tài chính, Bảo hiểm quốc tế, liên kết giữa Khoa Quốc tế với Trường Đại học Đại học Nantes, Cộng hoà Pháp.


ThS. Philippe Florentin là giảng viên của Trường Đại học Đại học Nantes. Ông có thời gian dài làm việc tại các ngân hàng, các doanh nghiệp về tài chính tại Pháp.

ThS. Philippe Florentin chụp ảnh cùng sinh viên lớp FBA 10.


Trích lược lý lịch trích ngang về kinh nghiệm công tác và giảng dạy của ThS. Philippe Florentin:
- Nhận bằng cử nhân tài chính tại Đại học Ngân hàng Paris, CH. Pháp
- Nhận bằng thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại Đại học IAE Sorbone (CH. Pháp).
- Các hoạt động nổi bật khác:
+ Đã từng giảng dạy tại các trường đại học tại Pháp và Việt Nam.
+ Đã từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại các doanh nghiệp tài chính có tiếng của CH. Pháp

Lên đầu trangLên đầu trang