Giảng viên Trường Đại học Nantes giảng dạy tại Khoa Quốc tế

4/9/2019 11:47:05 AM
Từ ngày 04/4 - 07/4/2019, TS. Adrian Pop, giảng viên Trường Đại học Nantes, Cộng hoà Pháp, sẽ sang giảng dạy tại Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.
TS. Adrian Pop giảng dạy môn Lý thuyết ngân hàng và quy định cho học viên lớp FBA 10, chương trình Thạc sỹ Ngân hàng, Tài chính, Bảo hiểm quốc tế, liên kết giữa Khoa Quốc tế với Trường Đại học Đại học Nantes, Cộng hoà Pháp.

TS. Adrian Pop là giảng viên cao cấp của Trường Đại học Đại học Nantes, kiêm Giám đốc chương trình EMBA thuộc Viện Tài chính & Ngân hàng. Ông có thời gian dài giảng dạy tại các trường đại học ở Pháp và Romania; có nhiều bài nghiên cứu, sách, tạp chí cũng như tham gia nhiều Hội thảo về ngành tài chính, ngân hàng.

Adrian Pop.png

TS. Adrian Pop.

Trích lược lý lịch trích ngang về kinh nghiệm công tác và giảng dạy của TS. Adrian Pop:
- Nhận bằng cử nhân và thạc sĩ chuyên ngành kinh tế tại Trường Đại học Babes-Bolyai (Romania).
- Nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành kinh tế tại Trường Đại học Orleans (CH. Pháp).
- Giảng viên cao cấp (dạy các môn kinh tế, ngân hàng, tài chính) kiêm Giám đốc chương trình EMBA thuộc Viện Tài chính & Ngân hàng của Trường Đại học Nantes từ 9/2006.
 - Xuất bản sách và nhiều bài báo nghiên cứu bằng tiếng Anh và Pháp, phần lớn liên quan tới lĩnh vực ngân hàng và tài chính.
- Các hoạt động nổi bật khác:
+ Đã từng là cố vấn kinh tế cho Ngân hàng Trung ương Pháp (Bank of France).
+ Đã từng trợ giảng và nghiên cứu tại nhiều trường đại học.
+ Đã từng tham dự nhiều hội nghị quốc tế. 

Lên đầu trangLên đầu trang