Danh Mục Thông Báo

Giảng viên Trường Đại học Nantes giảng dạy tại Khoa

3/22/2019 3:57:51 PM
Từ 21/3 – 24/3/2019, ThS. Frederik Balaguer, giảng viên Trường Đại học Nantes, CH. Pháp, làm việc tại Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). ThS. Frederik Balaguer giảng dạy môn Chiến lược sản phẩm và dịch vụ tài chính cho học viên  chương trình Thạc sĩ Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm (Quốc tế), liên kết giữa Khoa Quốc tế với Trường Đại học Nantes. 

Thầy Frederik Balaguer là chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng tại CH. Pháp. Ông có hơn 14 năm làm việc ở vị trí quản lý sản phẩm cấp cao của Ngân hàng CIC. ThS. Frederik Balaguer có nhiều hiểu biết về hoạt động ngân hàng cũng như sở hữu những kỹ năng quản lý cần thiết trong lĩnh vực này. 

Lên đầu trangLên đầu trang