Danh Mục Thông Báo

Giảng viên Trường Đại học Keuka sang làm việc tại Khoa

4/10/2018 3:49:48 PM
Từ ngày 9/4 – 24/5, GS. Richard Pearl, giảng viên Trường Đại học Keuka, Hoa Kỳ, sang giảng dạy tại Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. GS. Richard Pearl giảng dạy môn Doanh nghiệp và mối quan hệ với chính phủ và Quản trị chiến lược cho sinh viên chương Khoa học Quản lý. 

GS. Richard Pearl hoàn thành chương trình học nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Pace năm 1978, chuyên ngành Marketing và Quản trị. Thầy có 35 năm kinh nghiệm giảng dạy ngành Marketing tại Hoa Kỳ, Trung Quốc và Việt Nam. Ngoài công việc giảng dạy tại Trường Đại học Keuka, GS. Richard Pearl cũng điều hành một công ty của riêng mình. 

GS. Richard Pearl là người tham gia tích cực vào công tác tuyển sinh của Khoa Quốc tế và Trường Đại học Keuka. Thầy thường xuyên gia các chương trình tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT cùng các cán bộ của Khoa. 

Lên đầu trangLên đầu trang