Danh Mục Thông Báo

Giảng viên Trường Đại học Keuka làm việc trong tháng 10 – 11/2018

9/26/2018 10:39:44 AM
1. GS. Lynn Lannon

Thời gian giảng dạy: 8/10 - 22/11/2018
Chương trình giảng dạy: Cử nhân Khoa học quản lý
Môn giảng dạy: Môn học thực nghiệm (lớp VISK2015A); Lãnh đạo (lớp VISK2017A)

GS. Lynn Lannon có bề dày kinh nghiệm giảng dạy Môn học thực nghiệm và Lãnh đạo của Trường Đại học Keuka ở Hoa Kỳ và Việt Nam. Với thế hệ sinh viên ngành Khoa học quản lý của Khoa Quốc tế, GS. Lynn Lannon được xem là “người truyền lửa”. GS luôn sát cánh cùng sinh viên trong mỗi dự án, bao gồm cả những dự án được thực hiện ở những tỉnh xa xôi và còn nhiều khó khăn của Việt Nam.

2. GS. Stephen Herrington

Thời gian giảng dạy: 8/10 - 21/11/2018
Chương trình giảng dạy: Cử nhân Khoa học quản lý
Môn giảng dạy: Quản trị chiến lược (lớp VISK2016A)

GS. Steve Herrington cũng có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy các môn học về Lãnh đạo và Quản lý. GS có thời gian dài giảng dạy tại các trường đại học ở Trung Quốc. 

Lên đầu trangLên đầu trang