Giảng viên Trường Đại học Keuka làm việc tại Khoa Quốc tế trong tháng 4 – 6/2019

4/18/2019 3:37:29 PM

1. GS. Lynn Lannon
Thời gian giảng dạy: 22/4 - 6/6/2019
Chương trình giảng dạy: Cử nhân Khoa học quản lý
Môn giảng dạy: Môn học thực nghiệm (lớp VISK2016A)


 
GS. Lynn Lannon

 

GS. Lynn Lannon có bề dày kinh nghiệm giảng dạy Môn học thực nghiệm và Lãnh đạo của Trường Đại học Keuka ở Hoa Kỳ và Việt Nam. Với thế hệ sinh viên ngành Khoa học quản lý của Khoa Quốc tế, GS. Lynn Lannon được xem là “người truyền lửa”. GS luôn sát cánh cùng sinh viên trong mỗi dự án, bao gồm cả những dự án được thực hiện ở những tỉnh xa xôi và còn nhiều khó khăn của Việt Nam.


Trích lược lý lịch trích ngang về kinh nghiệm công tác và giảng dạy của GS. Lynn Lannon:
- Nhận bằng cử nhân Giáo dục tại Đại học Keuka, Hoa Kỳ.
- Nhận bằng thạc sỹ chuyên ngành Triết lý trong Giáo dục tại Đại học Cambridge, Hoa Kỳ. 
- Giảng viên tại các đơn vị đào tạo tại Hoa Kỳ.
- Chủ tịch Tập đoàn Lannon – tập đoàn tư vấn quốc tế trong lĩnh vực phát triển tổ chức và lãnh đạo.

 

2. ThS. Derek Przywalny
Thời gian giảng dạy: 22/4 - 6/6/2019
Chương trình giảng dạy: Cử nhân Khoa học quản lý
Môn giảng dạy: Quản trị tài chính (lớp VISK2017A); Nhập môn Kinh doanh và Xã hội (lớp VISK2018A)
 


ThS. Derek Przywalny
 

ThS. Derek Przywalny có bề dày kinh nghiệm giảng dạy các môn học về tài chính tại các trường đại học tại Hoa Kỳ và Trung Quốc. ThS Derek Przywalny từng là chuyên gia chứng khoán và chuyên gia tư vấn đầu tư tại New York, chuyên gia tư vấn phần mềm tài chính tại London, Vương Quốc Anh.
 

Trích lược lý lịch trích ngang về kinh nghiệm công tác và giảng dạy của ThS. Derek Przywalny:
- Nhận bằng cử nhân Quản trị kinh doanh (Marketing) tại Đại học Rutgers (Hoa Kỳ)
- Nhận bằng thạc sỹ chuyên ngành Tài chính tại Đại học New Hampshire và Kế toán – Tài chính tại Đại học Southern New Hampshire (Hoa Kỳ)
- Nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành kinh tế tại Trường Đại học Orleans (CH. Pháp).
- Giảng viên tại các trường đại học tại Trung Quốc 
- Các hoạt động nổi bật khác:
+ Đã từng làm việc tại các ngân hàng nước ngoài có trụ sở tại Hoa Kỳ.
+ Đã từng là chuyên gia tư vấn phần mềm tài chính tại London, Vương Quốc Anh.


 

Lên đầu trangLên đầu trang