Danh Mục Thông Báo

Giảng viên Trường Đại học Keuka giảng dạy tại Khoa

6/5/2018 9:47:59 AM
Từ 5/6 – 19/7/2018, TS. Craig Stevenson giảng dạy tại Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). TS. Craig Stevenson giảng dạy các môn Quản lý sản xuất và Nguyên lý Marketing cho sinh viên chương trình Cử nhân Khoa học quản lý, liên kết giữa Khoa Quốc tế với Trường Đại học Keuka. 

Thầy Craig Stevenson hoàn thành luận án tiến sỹ ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Heriot-Watt, Vương quốc Anh. TS. Craig Stevenson có nhiều năm giảng dạy các môn học về kinh doanh, quản trị tại nhiều trường đại học trên thế giới. Ông còn tham gia và nhiều các dự án khác nhau, trong đó có dự án được thực hiện tại Việt Nam. 

Lên đầu trangLên đầu trang