Danh Mục Thông Báo

Giảng viên Trường Đại học HELP sang giảng dạy tại Khoa

3/30/2018 10:48:34 AM
Từ ngày 2 – 5/4/2018, TS. Yap Kim Len, giảng viên Trường Đại học HELP, Malaysia, sẽ sang giảng dạy tại Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. TS. Yap Kim Len ôn tập giữa kỳ cho sinh viên chương trình Cử nhân Kinh doanh (Kế toán), liên kết giữa Khoa Quốc tế và Trường Đại học HELP. 

TS. Yap Kim Len là cán bộ nghiên cứu cấp cao của Trường Đại học HELP. Ngoài việc giảng dạy tại Trường Đại học HELP, cô còn tham gia giảng dạy nhiều chương trình đào tạo đại học và sau đại học ở Malaysia, Hong Kong, Trung Quốc và khu vực Đông Á. TS. Yap Kim Len có nhiều bài nghiên cứu về ngành kế toán và thường xuyên được mời làm diễn giả cho các hội thảo tại Trung Quốc. 

Lên đầu trangLên đầu trang