Danh Mục Thông Báo

Giảng viên Trường Đại học HELP giảng dạy tại Khoa

5/28/2018 2:41:49 PM
Từ ngày 31/5 – 3/6/2018, ThS. Ravi Varmman Kanniappan sẽ giảng dạy tại Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). Thầy Ravi Varmman Kanniappan sẽ ôn tập cuối kỳ môn Chính sách và chiến lược doanh nghiệp cho sinh viên chương trình Cử nhân Kinh doanh (Kế toán).

ThS. Ravi Varmman Kanniappan là giảng viên cao cấp của Trường Đại học HELP. Thầy từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc tư vấn tại Công ty Coogen Resources Consultants và Giám đốc phát triển kinh doanh của Viện Giáo dục đại học Swansea, Kuala Lumpur, Malaysia, trước khi về giảng dạy tại Trường Đại học HELP.Lên đầu trangLên đầu trang