Danh Mục Thông Báo

Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

3/17/2020 9:18:26 AM

Quy mô giải thưởng: Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt  Nam – VIFOTEC) phối hợp tổ chức.

Lĩnh vực xét giải: Khoa học Tự nhiên; Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ; Khoa học Y, Dược; Khoa học Nông nghiệp; Khoa học Xã hội; Khoa học Nhân văn.

Thời gian nộp hồ sơ: từ 25/5/2020 đến 30/6/2020

Thông tin chi tiết về giải thưởng: xem tại ĐÂY

Lên đầu trangLên đầu trang